Nieuws

 Hans Biesheuvel bij BNR over opnieuw vertraging bij uitvoering herstelkader rentederivaten.

Op donderdag 18 mei 2017 sprak Hans Biesheuvel live bij BNR over de mededelingen van ABN AMRO en Rabobank dat de uitvoering van het herstelkader opnieuw vertraging oploopt. Onderstaand zijn boodschap. Via deze link (start na 35 seconden) kan je het frangment terugluisteren. Het persbericht van ONL voor Ondernemers is via deze link terug te vinden.

Hans Biesheuvel bij BNR Nieuwsradio:
“Dit dossier sleept al jaren. Vorig jaar in de zomer is er een Derivatencommissie in het leven geroepen die een herstelkader heeft vastgesteld. Naar aanleiding daarvan heeft MInister Dijsselbloem in de Tweede Kamer, waar ik ook bij was en ook de topbankiers, aangegeven dat in het tweede kwartaal van 2017 alles afgehandeld moet zijn en dat ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn en hun geld terug moeten hebben.

De afgelopen jaren zijn de banken, de externe dossierbeoordelaars en de AFM met elkaar aan de slag gegaan en ze komen er gewoon niet uit. Dat betekent dat de ondernemer het nakijken heeft. Heel veel ondernemers wachten inmiddels al 4, 5 jaar. Als vorig jaar in de zomer wordt gezegd: ‘Nou dit is het herstelkader en in de tweede helft van 2017 is alles geregeld’, terwijl er nu nog geen euro naar ondernemers is gegaan en ook geen zicht daarop, dan is het tijd om te handelen.

Ik ben het helemaal eens dat [de uitvoering van het herstelkader] goed moet gebeuren. Zorgvuldigheid is ontzettend belangrijk, daar hebben ondernemers ook belang bij. Het proces als zodanig, waar banken met een voorstel komen, de externe dossierbeoordelaar het allemaal nog eens goed doorrekent en dat de AFM er goed toezicht op houdt, daar ben ik helemaal voor. Dat is ook in het belang van ondernemers en laat daar geen misverstand over zijn. De afgelopen maanden ben ik bij alle banken op bezoek geweest. Ik heb ook met de AFM intensief gesproken. En met alle goede bedoelingen krijg je toch de indruk dat men druk met elkaar is, met beheersmaatregelen, met reputatierisico managen, met proberen fouten te voorkomen, en de ondernemer raakt steeds verder uit beeld.

Mijn grote zorg is dat als dat steeds langer door blijft lopen dat heel veel ondernemers die in de problemen zijn gekomen door rentederivaten kopje onder gaan, of niet kunnen gaan investeren of innoveren. Daarom zeg ik ook dat we de balans tussen complexiteit en snelheid wel op de juiste manier moeten interpreteren.

Ondernemers hebben miljarden euro’s aan schade opgelopen. Het gaat om 18 000 ondernemers. Dit is in het hart van het MKB, het hart van de Nederlandse economie. De schatting vorig jaar van de Minister dat het om minstens 1,5 miljard euro gaat dat terug moet naar ondernemers.

Nogmaals, laat me één ding benadrukken, ik ben vóór zorgvuldigheid. Maar er is ook vorig jaar gezegd dat we in de geest van het herstelkader moeten handelen en de geest van het herstelkader is dat het ook snel moet. Te veel ondernemers zitten in de problemen. Daarom roep ik nu echt op om te zorgen dat het tempo erin blijft, ook al snap ik de compexiteit.”

Luister via de volgende link het fragment terug (start na 35 seconden): https://www.bnr.nl/player/archief/20170518113100480.