Ondernemerspanel

19% van de ondernemers overweegt bedrijf failliet te laten gaan

Het is inmiddels twee weken geleden dat er opnieuw aanvullende coronamaatregelen zijn gepresenteerd door het kabinet. Zo werd alle horeca gesloten, werd er een routekaart gepubliceerd en geldt er een mondkapjesplicht in publieke ruimtes. Via de vragen in de app peilde ONL afgelopen week hoe ondernemers aankijken tegen deze nieuwe maatregelen.

Perspectief

Uit de wekelijkse app-peiling blijkt dat één op de vijf ondernemers overweegt om zijn/haar onderneming failliet te laten verklaren. ONL pleit  voor een pauze-faillissement voor in de kern gezonde bedrijven. Als een pauze-faillissement geen uitkomst meer kan bieden, dan is het belangrijk om ondernemers gecontroleerd te laten stoppen, met waarde behoudt en waarbij onhoudbare schuldsituaties voorkomen worden.

Na aankondiging van de nieuwe regels heeft het merendeel van de ondernemers onvoldoende perspectief gekregen. Ondernemers geven aan dat zij met name wachten op duidelijkheid vanuit de overheid. Deze duidelijkheid zit met name vast op een gebrek aan overzicht in financiële ondersteuning, gebrek aan eenduidige informatie en een te algemene routekaart.

De door het Rijk gepresenteerde routekaart is voor een merendeel (47%) van de ondernemers geen uitkomst in het bieden van perspectief. Ondernemers geven aan dat de routekaart onoverzichtelijk en onvolledig is. Zo is het onduidelijk wat leidend is in de verschillende fasen en is er een gebrek aan praktische inslag binnen de routekaart.

Steunmaatregelen

Bijna de helft van de ondernemers die gebruik maken van de Tozo heeft behoefte aan afschaffing van de partnertoets. Voor 14% van de ondernemers is dit op het moment zelfs cruciaal. ONL roept ook in haar manifest op om de partnertoets af te schaffen. Hetzelfde geldt voor een verdere uitwerking van de TVL. Bijna de helft van de ondernemers die gebruik maakt van de TVL, ziet uitkomst in een TVL+ met een seizoensknop. ONL pleit voor deze optie waarbij seizoensafhankelijke bedrijven kunnen kiezen voor een referentieperiode waarbij het maandgemiddelde wordt berekend over een geheel jaar.

Tenslotte geeft 30% van de ondernemers aan dat zij dringend of op korte termijn aanvullende steun nodig hebben. Het is van belang dat het kabinet snel werkt aan aanvullende en sectorspecifieke steun. Zonder deze steun zullen de aangekondigde maatregelen funest zijn voor verschillende sectoren. ONL wil hierover zo spoedig mogelijk in gesprek met het kabinet.