Nieuws

Dik 70 procent van Nederlandse ondernemers wil een Europees Btw-tarief, zo blijkt uit onze poll

Op 23 mei vindt de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement plaats. De afgelopen weken heeft onze achterban een poll over de EU ingevuld. Waar moet de EU volgens ondernemers op focussen?

Op basis van deze poll schrijven wij het Ondernemersmanifest Europese verkiezingen. Voor 23 mei overhandigen wij dit manifest aan de lijsttrekkers van de Nederlandse politieke partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen. Hieronder geven wij jou een korte samenvatting van de opvallendste en belangrijkste resultaten.

Veel ondernemers (69%) vinden dat hun bedrijf kan profiteren van de Europese Unie (zie bovenstaande tabel). Ook ervaart 44% procent van de ondernemers geen belemmeringen bij het importeren en/of exporteren van goederen en/of diensten binnen de E.U (zie resultaten hieronder).

Wij hebben ook gevraagd op welke onderwerpen de EU zich moet focussen volgens de ondernemers (zie tabel hieronder). Zij konden meerdere antwoorden invullen.

De afgelopen maanden was er in de media veel aandacht voor de Brexit. Een groot blauw monster werd door minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok uit de kast gehaald om ondernemers wakker te schudden voor het, naar eigen zeggen, ‘naderende onheil’.
Toch kregen wij de meeste reacties over oneerlijke concurrentiepraktijken binnen de EU. Zo is het Nederlandse handelsbevorderingsbeleid nog te veel afgestemd op de grote multinationals. Kansen om internationaal zaken te doen worden hierdoor gemist door MKB-bedrijven.

Ondernemers ervaren vooral een administratie en fiscale rompslomp. Zoals bij btw-heffingen. Het Btw-tarief verschilt flink per land binnen Europa. Zo hebben wij in Nederland een standaard tarief van 21%, maar in Hongarije hanteren ze een tarief van 27%. De overgrote meerderheid (73%) van onze respondenten wil dat de producten en diensten binnen de EU onder eenzelfde btw-categorieën vallen (vrijgesteld, 0%, laag tarief en hoog tarief).

Het MKB is niet positief gestemd over de Europese fondsen en subsidieprogramma’s, de duurzame en circulaire economie en het Europees aanbestedingsbeleid.

Veel ondernemers zeggen niet bekend te zijn met de verschillende financiële regelingen die de EU beschikbaar stelt om het bedrijfsleven te ondersteunen. Ruim 80% is niet bekend met de volgende Europese fondsen en subsidieprogramma’s:

Ondernemers die wel bekend zijn met de EU-fondsen en subsidies hebben doorlopen geven aan dat de aanvragen te veel tijd in beslag nemen.

ONL ziet dat er nog veel winst uit de EU kan worden gehaald voor ondernemers en heeft daarom een ondernemersmanifest geschreven voor de aanstaande Nederlandse Europarlementariërs. Dit manifest is op basis van bovenstaande uitslag tot stand gekomen. MKB-first, juist in Brussel!