CoronaOndernemerspanelPoll

85 procent van ondernemers in financiële problemen door coronacrisis

De coronacrisis in Nederland is een kleine maand oud en bijna 85% van door ONL ondervraagde ondernemers heeft al liquiditeitsproblemen of verwacht die binnen enkele maanden. Slechts 17% verwacht geen financiële problemen door de coronacrisis. Dit zijn de alarmerende resultaten uit het meest recente onderzoek via de ONL Ondernemers app.

Wat heeft ONL met de onderzoeksresultaten gedaan?

 • We hebben ze voorgelegd aan politiek en ministeries. Zij erkennen de liquiditeitsproblemen. ONL heeft dagelijks overleg met beleidsmakers om problemen te adresseren en oplossingen aan te dragen.
 • We hebben een podcast opgenomen waarin Ronald Kleverlaan toelicht wat er nodig is om financieringsmogelijkheden voor ondernemers in Nederland te verbeteren.
 • De resultaten van het onderzoek zijn toegelicht in het RTLZ Nieuws.
 • De voorpagina van De Telegraaf opende met het artikel ‘mkb-organisaties: banken komen beloftes niet na’.
 • Andere media-optredens van ONL over dit onderwerp vind je hier.
 • Podcasts over de impact van de coronacrisis luister je hier.

Over het onderzoek
We legden ondernemers vier vragen voor en ontvingen daarop de volgende antwoorden:


Acute liquiditeitsproblemen zijn het grootst in kleine bedrijven met één tot vijf medewerkers en voornamelijk in de horeca en de cultuur-, sport- en recreatiesector. Grotere bedrijven verwachten dat zij zich de eerste paar maanden nog redden maar binnen zes maanden ook in de problemen komen.

Een ander opvallend resultaat uit de poll betreft de rol van de banken. Op de vraag of ondernemers bij hun bank terecht kunnen met liquiditeitsproblemen, antwoordt minder dan 20% van de ondernemers met ja. Hieruit blijkt een belangrijke taak voor de banken, om ondernemers beter en pro-actiever voor te lichten over financieringsmogelijkheden.

Op de vraag of betalingen nog op tijd worden gedaan, geeft bijna de helft van de respondenten geeft aan dat zij merken dat facturen later betaald worden:

En de laatste vraag uit de poll betrof het nemen van eenzijdige maatregelen door grote bedrijven. 42% van de ondernemers geeft aan dat opdrachtgevers hun betalingstermijn eenzijdig aanpassen:

Tenslotte vroeg ONL aan de ondervraagden wat ONL of de overheid volgens hen kan doen om de liquiditeit te vergroten. Een greep uit de meestvoorkomende reacties:

 • Zorg dat banken sneller de kredietlijn openzetten
 • Wees snel en royaal met het afheven van bankgaranties door de overheid
 • Snelle procedures en besluitvorming, op alle lagen
 • Loonbelasting uitstellen, dit is meteen merkbaar in liquiditeit
 • Neem financiering over van de banken. De (interne) bankregels weerhouden een snelle kredietverstrekking.
 • Vinger aan de pols houden of het UWV op tijd gaat uitbetalen
 • Scheld belastingen kwijt om te voorkomen dat er een schuldenberg ontstaat
 • Verleng de NOW-termijn (en de termijn van de andere maatregelen)

Nijpende situatie
Hans Biesheuvel van ONL: ‘Als we de resultaten uit dit onderzoek doortrekken naar het totaal aantal ondernemingen in Nederland, praten we over 480.000 ondernemers met acute financiële problemen. En daar komen de komende maanden nog eens anderhalf miljoen ondernemers met liquiditeitsproblemen bij. Met twee salarisrondes in zes weken én vakantiegeld wordt het voor heel veel bedrijven lastig om erdoorheen te komen. De situatie voor ondernemers wordt heel snel nijpend.’

Komt hulp op tijd?
ONL vreest dat een oplossing voor de liquiditeitsproblemen voor veel ondernemers te laat komt. Biesheuvel: ‘De overheid biedt een mooi pakket met noodmaatregelen, maar dat geld staat niet meteen op de bankrekening van de ondernemer. Banken hebben onvoldoende capaciteit om kredietaanvragen snel te verwerken, daar ontstaan nu al wachttijden. We zien dat kredietverzekeraars zich herpositioneren en terugtrekken uit het financieringsproces. En dan laten betalingen aan ondernemers ook nog eens op zich wachten.’

Samen achter de ondernemer
ONL roept banken, overheid en ondernemersorganisaties op om de koppen bij elkaar te steken en nog actiever achter ondernemend Nederland te gaan staan. Biesheuvel: ‘Hoe houden we de komende maanden de liquiditeit in bedrijven op peil? Mijn belangrijkste doel voor de komende week is dat de liquiditeitsstroom maximaal op gang komt. Zorg dat er capaciteit beschikbaar is om ondernemers te steunen. Tijd, maatwerk en aandacht zijn nu nodig om ondernemers door deze crisis te helpen en in de benen te houden.’

Over het onderzoek
ONL bevraagt haar participanten en appgebruikers regelmatig op actuele thema’s, via e-mail en de ONL Ondernemers app. De uitkomsten van de onderzoeken gebruikt ONL om de koers van haar activiteiten te bepalen. Juist in deze crisis wil ONL ondernemers actief bijstaan in hun bedrijfsvoering en hun belangen behartigen in politiek Den Haag. Ondernemers die ook hun mening willen geven, kunnen de ONL app downloaden.