Nieuws

Aan de slag met het pensioen!

De Wet Toekomst Pensioenen is ingediend bij de Tweede Kamer en moet per 2023 ingaan. Uiteraard is er een overgangsregime voor bestaande pensioenregelingen en deze duurt tot 2027.

Alle pensioenregelingen voor nieuwe werknemers moeten gebaseerd zijn op de flatrate-premie van maximaal 30%. De persoonlijke premie-input is dan bepalend voor de hoogte van het pensioen. Daarbovenop mag een werkgever nog 3% compensatie bieden tot 2037. Deze compensatie geldt dan ook voor nieuwe werknemers, het lijkt dus raadzaam de periode zo kort mogelijk te houden.

De werknemers die per 2027 in dienst zijn, mogen de bestaande regeling nog uitdienen, maar dat lijkt niet verstandig, want dan heb je immers twee pensioenregelingen naast elkaar.

Mijn advies is dus om ‘snel’ aan de slag te gaan en daarbij te onderzoeken wat jouw mensen willen en per wanneer overgaan het beste is.

Het lijfrente-regime is fors uitgebreid, dus een combinatie van een wat lagere pensioenpremie met een – naar eigen keus – aanvullende inleg in lijfrente, kan een hele goede oplossing zijn. Immers, lijfrente kan ook in een tijdelijke uitkering en vererft altijd!

Het is hoe dan ook het moment om de communicatie over het pensioen echt goed vorm te geven. Mede met het oog op behoud van werknemers en invulling te geven aan employability & pensioen; hoe zorg ik dat mijn mensen het volhouden tot pensioendatum. Daarbij kun je deeltijdpensioen, de boetevrije RVU, de lumpsum en doorwerken na pensionering gebruiken.

De werknemer kan en moet ook zelf aan de slag met de eigen ‘pensioenpot en is net als het post-Coronawerken, digitaal en meer vanuit huis, gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen.

Pensioen moet en kan nu echt, door de werkgever, persoonlijk voor de werknemer worden.

Om werkgevers te helpen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, is op de ONL-website het ‘pensioendossier’ voorzien van diepgaande informatie tot eenvoudige infographics waarmee je in een oogopslag in beeld hebt welke stappen je als werkgever moet ondernemen. Hierover kan je ook meer info vinden via mijn whitepaper over pensioenen.