Nieuws

Aanpak door Corona opgebouwde belastingschulden versoepeld

Het demissionaire kabinet heeft duidelijkheid gegeven over de aanpak van de schuldenproblematiek van ondernemers door Corona. Het demissionaire kabinet kiest er nadrukkelijk niet voor om schulden generiek kwijt te schelden. Het is onrechtvaardig tegenover de ondernemers die wel altijd aan hun belastingschulden hebben voldaan. ONL herkent de spagaat van het demissionaire kabinet en deelt al vanaf het begin de mening dat generiek kwijtschelden niet de oplossing is.

Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven tussen de wal en het schip vallen als zij niet kunnen voldoen aan de belastingplicht. Aanvullend op de huidige afspraken rond de belasting(schuld) neemt het demissionaire kabinet daarom verschillende stappen. Voor nu relevant is specifiek de versoepeling van het reguliere uitstelbeleid dat gold tot 1 oktober 2021.

Afgelopen zomer is besloten dat ondernemers per 1 oktober 2021 weer starten met het betalen van belastingen. Het reguliere uitstelbeleid wordt nu versoepeld van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 voor echt alleen de uitzonderingsgevallen. Ondernemers die ook vanaf 1 oktober 2021 nog niet de middelen hebben om de nieuwe belastingen te betalen kunnen uitstel krijgen. De eventuele betalingsverzuimboetes zullen worden vernietigd en de uitgestelde belastingen worden meegenomen bij de totale schuld die vanaf 1 oktober 2022 moet worden terugbetaald. Om tot uitzonderingsgeval te kunnen worden gerekend moet wel worden voldaan aan enkele eisen:
– Er is sprake van een werkelijk bestaand betalingsprobleem;
– De betalingsproblemen zijn tijdelijk van aard;
– De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost;
– Het gaat om een levensvatbare onderneming;
– De onderneming heeft ook vóór 1 oktober 2021 belastinguitstel kregen;
– Een derdenverklaring waarin bovenstaande is vastgelegd met aanvullend een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen. Ondernemers met een schuld van onder de 20.000 euro voldoen met een eigen verklaring waarin bovenstaande wordt toegelicht.

Mocht u als ondernemer gebruik willen maken van de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming belastingen, omdat uw financiële situatie het betalen van belastingen nu nog niet mogelijk maakt? Stuur een onderbouwde brief naar de Belastingdienst. Zie voor meer informatie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/tijdelijke-aanvullende-tegemoetkoming