Nieuws

Aanvulling derde steunpakket: Stap voorwaarts

Vandaag kondigde het kabinet aanvullingen op het derde steunpakket voor ondernemers aan. In de aanvulling wordt onder andere de SBI-koppeling bij de TVL afgeschaft en wordt een stap naar  sectorspecifieke steun gezet. ONL staat positief tegenover de uitbreiding van de TVL en de aankondiging om meer sectorspecifiek maatwerk te leveren. Daarnaast is het positief dat het kabinet blijvend inzet op her- en bijscholen en mensen van baan naar baan helpt. ONL is ten volle bereidt om dit verder te ondersteunen.

Verbreding TVL

Het kabinet laat de koppeling tussen SBI-codes en de TVL los. De afgelopen maanden vielen veel bedrijven buiten de boot bij de TVL-regeling, omdat hun activiteit niet overeenkomt met een van de SBI-codes op de vastgestelde lijst. Door deze ontkoppeling komt ieder bedrijf met minimaal 30% omzetverlies en vaste lasten boven de 3000 euro in aanmerking voor de TVL. ONL zette ook in haar Ondernemersmanifest in op de afschaffing van deze koppeling en staat hier dan ook positief tegenover.

Ook wordt er een stap gezet naar maatwerk. Zo komt er eenmalige vergoeding voor de  horeca, een seizoensknop voor de evenementensector en kermissen en wordt ondernemers de mogelijkheid geboden een time-out arrangement (TOA) te gebruiken. Tevens geeft het kabinet aan dat de cultuursector kan rekenen op extra steun. Voor de reissector geldt dat het kabinet en de reisbranche samen de kredietfaciliteit voor reisvouchers onderzoeken.

ONL pleit al langer voor sectorspecifieke maatregelen en is blij dat het kabinet daar oog voor heeft. ONL blijft de komende periode in nauw contact staan met ondernemend Nederland om vinger aan de pols te houden of deze broodnodige stap naar sectorspecifieke steun uitkomst biedt. Snelheid bij de uitvoering van de steunmaatregelen blijft een belangrijk onderwerp om ondernemers door deze crisis te loodsen.

Liquiditeitssteun

De coronagarantiemaatregelen zoals de KKC, BMKB-c en de GO-c worden verlengd tot en met 30 juni 2021. ONL staat positief tegenover dit bericht; dit helpt ondernemers om deze zware periode door te komen.

Wegingsmoment

Het is essentieel dat de NOW niet verder wordt afgebouwd. Ondernemers met meer dan 20% omzetverlies krijgen sinds begin oktober nog maar 80% van hun loonkosten vergoed, in plaats van 90%. Het kabinet heeft aangekondigd dat in december een nieuw wegingsmoment wordt ingelast, waaruit moet blijken of de NOW verder wordt afgebouwd of juist wordt doorgezet. ONL gaat graag in gesprek met het kabinet over deze aankondiging en zal bij ondernemers peilen of hun onderneming een afbouw van de NOW aan kan.

Persoonlijke aandacht

Het is positief dat het kabinet aandacht heeft voor ondernemers die het lastig hebben in deze tijd. Ondernemers hebben niet alleen zorgen over hun bedrijf, maar ook over hun werknemers, klanten waaraan ze niet kunnen leveren en leveranciers die ze moeten betalen. ONL blijft graag in gesprek met het kabinet en ondernemers om samen deze persoonlijke aandacht vast te houden.