Nieuws

Adaptief Bestuur – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Column Hans Biesheuvel
Telegraaf – 30 juni 2016

Adaptief bestuur
Om in te spelen op de toegenomen snelheid en onvoorspelbaarheid in de economie is meer wendbaarheid en flexibiliteit in het openbaar bestuur noodzakelijk. Onder druk van nieuwe technologie loopt wetgeving vaak achter op de realiteit. Hierdoor komen innovaties minder snel naar de markt en worden creatieve ondernemers afgeremd. Adaptieve besluitvorming kan er juist voor zorgen dat ontwikkelingen rondom big data, 3d-printing, internet of things en de deeleconomie bijdragen aan economische groei.

Wetten worden gemaakt vanuit de kennis van vandaag. Niemand kan immers in de toekomst kijken. Het is echter goed mogelijk om het openbaar bestuur zo in te richten dat de toepassing van wet- en regelgeving kan meeademen met de snelheid van technologie en economische ontwikkelingen. Dit vereist brede kaderwetgeving die bestuurders de ruimte geeft om regels toe te passen op basis van het beoogde doel en bestuurders en ambtenaren die inzien dat het niet alleen de overheid is die er toe doet.

In de netwerk economie horen structuur en hiërarchie binnen het openbaar bestuur niet het uitgangspunt te zijn, maar de economische vraagstukken die voorliggen. Goed openbaar bestuur geeft ondernemers zowel rechtszekerheid als flexibiliteit en is in mijn ogen dan ook één van de randvoorwaarden voor een sterke economie.

2016 06 30_Telegraaf_Hans Biesheuvel_Column_Adaptief Bestuur