Nieuws

AmbachtNederland sluit zich aan bij ONL

AmbachtNederland is op 12 september jl. lid geworden van ONL en wij gaan graag de onderlinge samenwerking aan. AmbachtNederland is een organisatie die wil bijdragen aan de continuïteit van kleinschalige ambachtelijke bedrijven en branches, een organisatie voor en door ondernemers.

Zij leggen zich onder andere toe op de opleidingen van hun eigen Ambachtsacademie, delen informatie en dragen bij aan imagoverbetering en zichtbaarheid van kleine ambachtelijke bedrijven.

Onderwerpen waarop we in de nabije toekomst onder meer gaan samenwerken zijn: innovatie beroepsonderwijs; ambachten; vereenvoudigen verplichtingen voortvloeiend uit ondernemerschap.

Meer informatie over AmbachtNederland vindt u hier.