Nieuws

“Open grenzen van groot belang: zo houden we ook Nederlanders aan het werk” (opiniestuk over arbeidsmigratie)

Het Financieele Dagblad (FD) publiceerde op donderdag 4 mei 2017 het opiniestuk “Open grenzen van groot belang: zo houden we ook Nederlanders aan het werk” van Hans Biesheuvel. Het artikel gaat over het belang van arbeidsmigratie voor de Nederlandse economie. Hieronder kunt u het artikel lezen.

Open grenzen van groot belang: zo houden we ook Nederlanders aan het werk

Arbeidsmigratie is ontzettend belangrijk voor de Nederlandse economie. Buitenlands talent is nodig om onze bedrijven te laten draaien en groeien. Pijnlijk is dat arbeidsmigratie momenteel door velen alleen als negatief en schadelijk gezien wordt. Aan de onderkant van de markt gaan momenteel inderdaad dingen mis. Concurrentievervalsing en uitbuiting van medewerkers moeten we zeker bestrijden, maar het is een misvatting dat alle buitenlanders onze banen komen stelen en dat Nederlanders dat werk zouden moeten krijgen. Regeltjes en voorstellen die vanuit die gedachte voortkomen hebben een averechts effect en zetten onze economie op achterstand.

Neem bijvoorbeeld de discussie over de fiscale regeling voor expats (30% regeling voor ingekomen werknemers). Werken in Nederland wordt voor buitenlands talent minder interessant, terwijl de onderkant van de markt niet geholpen wordt. Laten we misbruik en uitbuiting gericht aanpakken, maar alle andere arbeidsmigratie vooral stimuleren. Zonder een open economie die buitenlands talent verwelkomt zullen start ups, het middenbedrijf, multinationals en hun toeleveranciers zich, met alle banen die ze voortbrengen, in het buitenland vestigen.

Heel Nederland staat op de achterste benen bij het idee dat Unilever en AkzoNobel in buitenlandse handen komen. De angst is dat werkgelegenheid verdwijnt omdat de grote kantoren en R&D-centra van deze bedrijven buiten Nederland gevestigd worden. De ene na de andere beschermingsconstructie is bedacht, terwijl niemand zich afvroeg waarom bijvoorbeeld dat grote onderzoekscentrum hier in Nederland staat. Vergeten wordt dat er maar liefst 38 verschillende nationaliteiten werkzaam zijn in het R&D-centrum van AkzoNobel en dat daar de kracht van het onderzoekscentrum ligt. Nederland is aantrekkelijk als vestigingsplek voor bedrijven, maar ook voor onderzoekscentra, omdat de beste onderzoekers ter wereld hier willen en kunnen komen werken.

Alle bedrijven, van grote multinationals tot de kleinste start ups, hebben behoefte aan talent met de juiste vaardigheden. Het is een illusie dat een bedrijf aan alleen Nederlands talent genoeg heeft. Bedrijven die willen groeien en excelleren zoeken altijd de beste medewerkers voor de vacatures. Ik spreek veel ondernemers die geen geschikt personeel in Nederland kunnen vinden. Het gaat om onder andere IT-bedrijven met behoefte aan hoogopgeleide superspecialisten, maar ook productiebedrijven en ondernemers in de vleesverwerkende sector waar Nederlanders simpelweg niet willen werken. Onlangs was ik bij een mkb-bedrijf dat digitale netwerken beveiligt. De medewerkers worden dagelijks benaderd door headhunters, terwijl het bedrijf zelf moeite heeft om personeel te vinden om verder te groeien. Talloze bedrijven zitten met de handen in het haar omdat ze mooie opdrachten hebben binnengehaald en verder willen opschalen, maar niet voldoende ingenieurs, natuurkundigen of programmeurs kunnen krijgen.

Het stimuleren van arbeidsmigratie en het openen van onze grenzen voor buitenlands talent maakt Nederland een aantrekkelijk vestigingsland en leidt tot meer werkgelegenheid en economische groei. Buitenlandse medewerkers geven hier geld uit. Ze huren huizen, nemen eenn au pair, kopen spullen en gaan uit eten. Dit creëert werk voor anderen in Nederland. Het sluiten van grenzen zorgt er niet voor dat Nederlanders dit werk kunnen of willen doen. Het plan om uitkeringstrekkers in de Westlandse kassen te laten werken mislukte en er zijn gewoonweg niet genoeg programmeurs in Nederland om aan de groeiende vraag te voldoen. Als bedrijven niet over geschikte medewerkers kunnen beschikken, zullen ze naar het buitenland verhuizen.

Het is daarom ons gezamenlijke belang om arbeidsmigratie te stimuleren en misbruik en uitbuiting alleen gericht aan te pakken. Ondertussen investeren we in onderwijs en ontwikkeling zodat Nederlandse werkenden de mogelijkheid krijgen de juiste competenties en vaardigheden op te doen. Op deze manier kunnen ondernemers in Nederland beschikken over de beste medewerkers. Dit is niet alleen goed voor de Nederlandse bedrijven, maar zal er voor zorgen dat buitenlandse bedrijven zich hier willen vestigen. Laten we daarom de grenzen open houden voor buitenlands talent.

Arbeidsmigratie is ontzettend belangrijk voor Nederland - opinieartikel Hans Biesheuvel