NieuwsPersberichten

Bedrijfsleven-instrumentarium

Den Haag, 11 november 2013

Bedrijfsleveninstrumentarium voortaan echt voor Nederlands Bedrijfsleven

ONL voor Ondernemers is het met de VVD eens dat het bedrijvengeld uit de OS-begroting, het zogenoemde Bedrijfsleveninstrumentarium, daadwerkelijk moet worden ingezet voor het Nederlandse bedrijfsleven. ONL voor Ondernemers-initiatiefnemer Hans Biesheuvel: “Het kan niet de bedoeling zijn dat er van de in totaal 268 miljoen in de subsidiepot, nog geen 16 procent bij de onze bedrijven terechtkomt. Ik ben hier echt van geschrokken. Het gaat hier tenslotte om belastinggeld.”

Op verzoek van VVD-Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé, heeft minister Ploumen (Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking) voor het eerst inzicht gegeven in de budgetverdeling van het bedrijfsleveninstrumentarium. Een kwart van de subsidiegelden gaat naar ondernemers in ontwikkelingslanden. Meer dan de helft blijkt te gaan naar onder meer hulporganisaties en VN-organisaties. Met Nederlands belastinggeld wordt via die weg indirect aan bedrijven betaald, (denk aan China en Brazilië) die concurreren met onze Nederlandse bedrijven.

Hans Biesheuvel:”Goed dat er nu openheid van zaken is gegeven. Het is wel tijd voor een concreet plan, als dat moet, in stappen. Ik snap dat het best lastig is om van minder dan 16 procent ineens naar 25 procent te gaan, maar ik vind dat tenminste 50 procent van het geld binnen drie jaar terecht moet komen bij het bedrijfsleven.”

ONL voor Ondernemers steunt de VVD dan ook in haar oproep aan de minister om het geld aan VN-organisaties en andere overheden te stoppen en direct in te zetten voor het bedrijfsleven in Nederland. Hans Biesheuvel: “De politiek moet ook op dit terrein de Nederlandse ondernemers- klein en groot- scherp in het vizier houden“.