AgendaBesloten bijeenkomsten

Bedrijvensocieteit A37 in Zwolle

Hans Biesheuvel spreker bij Bedrijvensocieteit A37 in Zwolle

Toen op 21 juni 1993 door 19 bedrijven uit de regio Zuid-Drenthe de bedrijvensociëteit A37 werd opgericht, was er al een aantal jaren van intensief onderling contact aan vooraf gegaan. Dit contact werd gelegd met name in het kader van de oprichting van de Stichting Verdubbeling N37. Deze Stichting diende te zorgen voor de nodige financiële middelen vanuit het bedrijfsleven om de verdubbeling van de N37 tot A37 mede te bekostigen. Inmiddels is de A37 gerealiseerd en geopend. En wat resteert is niet alleen asfalt, maar ook een uitermate aantrekkelijke bedrijvensociëteit. De sociëteit telt inmiddels ruim 160 leden. Maandelijks komen de leden bijeen in Châteauhotel en -restaurant De Havixhorst in De Schiphorst bij De Wijk. De bijeenkomsten bieden volop gelegenheid voor intensieve onderlinge contacten. Kenmerk van de bijeenkomsten is voorts de kwaliteit van de inleiders en de inleidingen. De lijst met inleiders vanaf 1993 is indrukwekkend. Niet alleen zijn in de loop van de tijd veel CEO’s c.q. voorzitters van de Raad van Bestuur van grote Nederlandse bedrijven op bezoek geweest, ook ministers en andere sprekers met een vooraanstaande positie hebben met de bedrijvensociëteit kennis gemaakt.