Nieuws

Belastingplan 2019: het MKB betaalt de rekening – Hans Biesheuvel – Taxence

Maandag 17 september 2018

Belastingplan 2019: het MKB betaalt de rekening

Ondernemers komen er in de Miljoenennota en het Belastingplan bekaaid vanaf.  De beloofde merkbare lastenverlichtingen voor het MKB blijven uit. Ondertussen voelt het alsof het MKB de rekening betaalt van de fiscale voordelen van buitenlandse aandeelhouders en multinationals. Dit is een slechte uitruil en teleurstellend voor ondernemers.

De verwachtingen van dit kabinet waren groot. Het regeerakkoord was een duidelijke stap in de goede richting. Er werd ingezet op lastenverlichting en vereenvoudiging, wat ik verstandig vind. De hele economie profiteert hiervan. Helaas heeft het kabinet het moeilijk om haar ambities te realiseren.

Het afschaffen van de dividendbelasting is gunstig voor buitenlandse aandeelhouders en multinationals. Dat maakt het geen slechte maatregel. Het is belangrijk dat we een goed vestigingsklimaat hebben en dat buitenlandse bedrijven zich hier willen vestigen. Ik vind alleen dat de rekening hiervan niet bij het Nederlandse MKB neergelegd mag worden. Tijdens de crisis waren het deze ondernemers die met crisisheffingen voor het herstel betaalden.  Nu is het tijd voor een lastenverlichting.

Verhogingen box 2- en btw-tarief

Twee maatregelen zijn voor het MKB bijzonder vervelend. De verhoging van het lage btw-tarief en de tariefsverhoging in box 2. Dit voelen ondernemers direct in de portemonnee. Hetzelfde geld voor de vermogensrendementsheffing en de onwerkbare werkkostenregeling, waarvoor we al een oplossing hadden verwacht.

Het verhogen van het lage btw-tarief is bijvoorbeeld een maatregel die voor het MKB slecht uitpakt. Eerdere verhogingen toonden dat het vaak niet mogelijk is om deze kosten door te berekenen aan klanten.  De maatregel zal ten koste gaan van de marge en omzet van de ondernemers in bijvoorbeeld de detailhandel, horeca, recreatiesector en de bouw.

Ondernemers die vanuit een vennootschap ondernemen zien hun aanmerkelijk belangbelasting (box 2) aanzienlijk toenemen. Dit voelt als een afstraffing voor spaarzame ondernemers. Die moeten met terugwerkende kracht meer belasting gaan betalen over het opgebouwde vermogen. Dit staat haaks op het idee dat ondernemen en sparen moet lonen.

Het is hoog tijd dat het kabinet werk maakt van de beloofde lastenverlichting voor het MKB. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar het verlagen van de belastingdruk, maar ook het reduceren van onwerkbare regels. Ik roep het kabinet dan ook op om de werkkostenregeling, het belasten van daadwerkelijk rendement in box 3 en de Wet DBA als speerpunten te hanteren. Laten we vanaf nu bij lastenverlichtingen MKB-first toepassen!

Hans Biesheuvel is voorzitter van ONL voor Ondernemers.

Het oorspronkelijke artikel vindt u hier.