Politieke activiteiten van ONL voor Ondernemers:

Ondernemers zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen succes. Ondernemers zien een kans in de markt en kiezen ervoor om voor eigen rekening en risico hun bedrijf te runnen.

Het ondernemersklimaat wordt echter wel in grote mate beïnvloed door de politiek. Ondernemers moeten voldoen aan allerhande regelgeving en dragen veel belasting af. De overheid heeft een faciliterende en ondersteunende rol voor het bedrijfsleven, met name voor starters en kleine bedrijven. De overheid grijpt in als de markt faalt.

In deze context draagt ONL actief ideeën aan bij de politiek om het ondernemersklimaat te verbeteren. ONL trekt aan de bel als huidige of aankomende regelgeving niet toereikend is en denkt mee over oplossingen. Samen maken we Nederland iedere dag ondernemender. De agenda van ONL wordt volledig bepaald door de aangesloten ondernemers!

Doe en denk mee:

Onderstaand vind je per dossier een overzicht van de acties van ONL. Ondernemers die bij ons zijn aangesloten kunnen in alle stadia meedenken en meedoen. Indien je op één van de dossiers vragen of suggesties hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

ONL is volledig onafhankelijk en niet partijgebonden:

ONL voor Ondernemers is een onafhankelijke, niet partij-gebonden, stichting. ONL voor Ondernemers mengt zich in het maatschappelijk en politieke debat om de stem van ondernemers duidelijk te laten horen. ONL voor Ondernemers wilt ondernemers activeren om hun stem te laten horen in het maatschappelijke debat. ONL voor Ondernemers en de bij haar aangesloten individuele bedrijven geloven in een positieve grondhouding en het idee dat je door samenwerking en het uitwerken van je eigen ideeën en idealen als samenleving verder komt. ONL voor Ondernemers ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk van de bijdragen van aangesloten ondernemers.