Nederlandse wetgeving is vaak zo opgesteld dat kleine ondernemers enorm worden belemmerd in hun ondernemerschap. Bijvoorbeeld, twee jaar loon doorbetalen bij ziekte betekent voor velen een fatale financiële klap. Het is belangrijk dat regelgeving op de Nederlandse arbeidsmarkt meer in balans is. Dit is goed voor ondernemers en uiteindelijk ook voor werknemers. Kijk hieronder wat ONL voor Ondernemers eraan probeert te doen!

Wet Werk en Zekerheid:

Ten tijde van de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet Werk en Zekerheid heeft ONL actief gewaarschuwd voor de problemen die de Wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt. Alle punten uit ons Position Paper van mei 2014 zijn nog steeds actueel. 

Via de volgende link kan je het Position Paper over de Wet Werk en Zekerheid teruglezen.

Klik hier voor het overzicht van de stemmingen en de posities van de verschillende politieke partijen in de Eerste Kamer ten tijde van de behandelingen.

Overzicht:

22 september 2014 – Arbeidsmarkt

18 augustus 2014 – Interview Hans Biesheuvel over flexibele arbeidsmarkt – Item Radio 1 De Ochtend

4 juni 2014 – Wet Werk en Zekerheid: “Gedeeltelijk uitstel is positief, afstel was voor arbeidsmarkt veel beter geweest”

5 maart 2014 – Koppel jeugdwerkloosheid aan ondernemerschap