NieuwsPosition Papers

ZZP

Zelfstandigen zonder personeel kiezen er voor om als ondernemer door het leven te gaan: voor eigen rekening en risico, en zonder personeel. De bijdrage die zij op die basis leveren aan de vernieuwing van economie en samenleving, is inmiddels onmisbaar geworden.

ONL voor Ondernemers spreekt constant met politici om de positie van ZZP’ers te verbeteren. Kernpunten hierin zijn bijvoorbeeld de handhaving van de zelfstandigenaftrek en het niet doorzetten van de invoering van de VAR webmodule. Onlangs heeft ONL voor Ondernemers de positie van ZZP’ers uiteengezet bij de Interdepartementale Werkgroep ZZP’ers. Deze werkgroep zou op 1 december 2014 moeten komen met een advies aan de regering. Naar verwachting zal het advies later in december of begin 2015 worden gepubliceerd.

Beschikking Geen Loonheffingen:
Het kabinet heeft voorgesteld om de VAR te vervangen door een BGL. In dit nieuwe systeem zouden opdrachtgevers en zzp’ers allebei een online vragenlijst moeten invullen. Op deze manier zou er dan bepaald kunnen worden wat de relatie is tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer en dus of er door de opdrachtgever loonbelasting moet worden geheven. De BGL  is volgens ONL voor Ondernemers een disproportionele maatregel en zal leiden tot een zeer grote verhoging van de administratieve lasten. De regeldruk maakt het zzp’ers moeilijk om te ondernemen. ONL heeft inmiddels een officiële reactie gestuurd naar de Tweede Kamer. Dit position paper kan je via deze link nalezen.

Wil je meedenken of heb je suggesties? Meld je aan bij ONL voor Ondernemers! Samen kunnen we een vuist maken tegen de voorgenomen veranderingen. Op deze pagina vind je alle informatie.

Samenvatting position paper voor het Interdepartementaal Beleidsonderzoek:  (Het volledige position paper kan je via deze link downloaden)
ZZP’ers zijn een economische realiteit. De economie is in de eerste plaats gebaat bij de grote groep zzp’ers. Deze baten zijn drieledig: ten eerste brengen zzp’ers flexibiliteit en snelheid aan de productiekant van de economie. Ten tweede stelt het zzp’schap individuele mensen in staat om laagdrempelig hun bedrijf te starten. Zij werken de droom van een eigen bedrijf uit en kunnen hun werkende leven naar eigen inzicht invullen. Indien deze mensen dat voor ogen hebben groeien deze bedrijven en nemen zij medewerkers aan. Ten derde is de economie zeer gebaat bij de nieuwe netwerk-economie die wordt gedreven door zzp’ers.

Zij organiseren nieuwe samenwerkingsverbanden, staan aan de basis van kruisbestuivingen door sector-overschrijdende initiatieven en drijven nieuwe manieren van werken door de uitwisseling van kennis en ervaring. De opkomst van zzp’ers heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de collectieve dekking van de sociale zekerheid. De groep zzp’ers zal echter ook na het doorzetten van het herstel van de economie zeer groot blijven. Een fundamentele discussie over de inrichting van de sociale zekerheid is nodig. Het inperken van de groep zzp’ers door het hen moeilijker te maken zelfstandig actief te zijn is niet de oplossing.