Ondernemerspanel

Regelgeving voor bedrijven: volgens ondernemers kan er veel beter!

Ondernemers moeten kunnen ondernemen, innoveren en experimenteren. Door te veel regels hebben zij hier minder tijd en geld voor, wat leidt tot onnodige irritatie, kosten of belemmeringen. De overheid wil de regeldruk voor ondernemers verkleinen, onder andere via de Strategische Commissie Betere Regelgeving Bedrijven. Op Ondernemersplein.nl kunnen ondernemers het melden als zij tegen verplichtingen aanlopen die hinder geven. De meldingen die binnenkomen via dit Meldpunt Regelgeving, worden ook doorgegeven aan de Strategische Commissie Betere Regelgeving Bedrijven.

Uit een peiling van ONL blijkt dat 87% van de ondervraagde ondernemers niet op de hoogte is van het bestaan van de Strategische Commissie Betere Regelgeving Bedrijven en wist 82% niet van het Meldpunt Regelgeving op Ondernemersplein.nl. Daarentegen zegt 61% van de ondervraagden wel last te hebben van onduidelijke regels van de overheid en/of van overbodige administratielast:

Een inventarisatie van de onduidelijke regels van de overheid en overbodige administratielast, levert tot nu toe deze antwoorden op:

 • Wet Poortwachter, ontslag medewerkers (dossieropbouw), AVG etc. Eigenlijk alle regels waar je als kleine ondernemer mee te maken hebt en waarvoor je zelf niet de expertise hebt en ook niet groot genoeg bent om daar mensen voor aan te nemen / in te huren. Het lijkt wel alsof ze bij regels vergeten dat die soms allemaal door 1 persoon, zijnde de ondernemer, moet worden uitgevoerd terwijl die ergens tussendoor ook nog gewoon zijn boterham moet verdienen,
 • Allereerst, onwerkbaar is het nooit. Onnodig vrijwel altijd. Wij hebben geen specifieke regeling in het vizier, in het algemeen zijn de meeste regels onnodig en verzonnen om een niet bestaand probleem op te lossen. Dikwijls om regelgevers aan het werk te houden. De beste en meest eenvoudige oplossing is het schrappen van het overgrote deel van bestaande regels.
 • Het maken en versturen van facturen. Als dit altijd goed gaat is het geen probleem. Zit hier een klein foutje in, moet er eerst een creditfactuur dan weer een nieuwe factuur gemaakt worden en dit brengt allemaal werk met zich mee.
 • Omgevingsgevingsvergunning nodig of toch niet? Wij zijn al 8 maanden in gesprek met de gemeente over deze vergunning. Onduidelijkheid troef, verschillende ambtenaren kijken hier verschillend tegenaan.
 • Wij bouwen podiums en tribunes voor evenementen, en vaak is de regelgeving in elke plaats waar we komen verschillend. Dat kan toch anders?
 • Lijsten die MOETEN worden ingevuld voor de SB statistieken
 • Regeldruk rond werkgeverschap, ziekte en verzuim is gekmakend. En ik ben het overzicht kwijt.
 • Alle regelgeving mbt personeel, aanmelding bij organisaties daarvoor en de verplichtingen. Het is zo onduidelijk en veel, dat ik enkel met zzp’ers of buitenlandse werknemers werk, ik heb geen Nederlanders op mijn loonlijst.
 • Subsidies aanvragen, maar dat betreft vooral complexiteit in de aanvraag. Het is zo’n loterij dat ook subsidiebureaus niet kunnen voorspellen of je gaat winnen. Bizar toch? Je hebt er recht op of niet, PUNT. Ander geld: InvestNL etc. Enkel leuk voor bestuurders en hun directe ondernemersvriendjes; fotomoment en graai uit de pot. Normale mensen snappen die wegen daarnaartoe niet.
 • Veel fiscale regels zijn voor gewone ondernemers ondoorgrondelijk. Veel gemeentelijke regels zoals verkrijgen vergunningen idem dito. Ondernemer is vaak gedwongen dure adviezen in te winnen. Er zou per regio een loket beschikbaar moeten zijn waar de ondernemer terechtkan. Nu is de ondernemer afhankelijk van slechts één ombudsman die ondersneeuwt in alle aanvragen. Vroeger was er ieder geval nog de kvk waar je terecht kon, maar die heeft alle regionale vestigingen opgeheven. Ondernemers die zich niet dure advocaat kunnen permitteren, trekken nu vaak aan kortste eind.
 • Veel administratieve handelingen
 • De internationale BTW-structuur is onduidelijk.
 • AVG-omzet deels met btw en deels zonder btw = veel administratieve handelingen.
 • We krijgen van de bank allemaal vragen over onze bedrijfsstructuur, we hebben een “clean sheet” en toch zijn we druk met allemaal info verzamelen om aan te tonen aan de bank notabene dat wij , in tegenstelling tot de bank, wel netjes opereren! En bijvoorbeeld de innovatiebox is ook erg onduidelijk, en zo is er meer.
 • Wet dba
 • Onwerkbaar is een groot woord. Niet alle formele regeltjes zijn uitvoerbaar, zonder er formeel mensen voor te benoemen. Onnodig en duur.
 • Maar 1 klant, terwijl je volgens de wet er 3 moet hebben. Verder mate van zelfstandigheid is nog steeds onduidelijk
 • Accountancy regels, fiscale regels
 • De Wet dba, als zzper word ik achtergesteld tov grote detacheerders. Feitelijk gaat het om concurrentievervalsing. Bepaalde bedrijven worden kunstmatig bevoordeeld. Geldt ook voor hoeveel geld er in een bv mag zitten en blijven.
 • RIE
 • We vinden de totale regelgeving een wirwar en nog onbewezen dat de anderhalve meter samenleving werkt. En helpt een kuchscherm/spatscherm als men hoest, die deeltjes gaan naar spatscherm en niet in lucht.
 • Overheidsbeleid en verzekeringsbeleid zijn voor de zorg bepalend. Beiden zijn uitsluitend budgetgestuurd. Aanspraak op vergoeding vb bepaald door overheid; voorwaarden door verzekeraars.
 • Teveel papierwerk met allerlei zaken. Komen niet aan ondernemen toe bij wijze van spreken
 • Urenregistraties
 • Blurring vinden wij best lastig en om een vennoot toe te laten treden tot een bestaande vof was een heel gedoe!
 • Brandveiligheid is zeer duur door het feit dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen grote en kleine bedrijven.
 • Inlenen van personeel alsmede buitenlandspersoneel. Als werkgever ben je overal verantwoordelijk voor (arbo/vca, etc). Als een werknemer aantoonbaar tegen beter weten in handelt, dan moet je als werkgever niet meer verantwoordelijk zijn. Personeel zien zij langer als een niet te overzien risico worden. Het mkb schreeuwt om herinvoering van de vestigingswet.
 • Te lange doorlooptijden vergunningsaanvragen
 • Wab regels in t algemeen – onduidelijkheden over transitievergoedingen – welke risicos liggen bij de ondernemer bij payroll contracten
 • Ri&E Ziekteverzuim uwv en arbodienst
 • Verplicht elk kwartaal meedoen aan enquête van het CBS. De regelgeving rondom flexibele arbeid verandert voortdurend, dit komt door Lodewijk Asscher, die zit hier bovenop, maar dit raakt veel ondernemers.
 • Zorgverzekeraars die bepaalden wat een hoortoestel mag kosten.
 • CBS statistieken zijn tijdrovend. Diverse fiscale regelingen erg arbeidsintensief en onrechtvaardig oa WWZ en WKR. Arbeidsrecht in NL is erg eenzijdig daardoor dure veel te lange ontslagprocedures. Re-integratie van zieke werknemers is erg complexe regeling. Subsidie aanvragen (muv NOW) is vrijwel onmogelijk zonder dure externe adviseurs. In algemene zin is afstand tussen burger en overheid te groot geworden en wordt nog maar steeds groter.
 • Regelgeving is niet zozeer onduidelijk, maar het is teveel en overbodig.
 • Voornamelijk de RIE
 • BTW-administratie: gecompliceerd. Toepassing TOZO regeling: onduidelijk.
 • In de reisbranche geldt de reisbureauregeling. Een BTW over je margeregeling. Bureaucratische rompslomp en vrijwel iedereen interpreteert hem anders. De wirwar aan belastingen is ook frustrerend. Vereenvoudiging is noodzaak.
 • Wet en regelgeving accountancy.
 • Bij beveiligingswerkzaamheden bij meerdere verschillende beveiligingsbedrijven moet je per bedrijf een pas hebben dit is geheel onzinnig omdat je bij een pas even goed gescreend wordt, er lopen zzp’ers met een aanhangwagen aan pasjes rond.
 • RIE, ontslagrecht, avg
 • Er is geen VCA voor de evenementensector, maar we zijn (in veel gevallen) wel verplicht om VCA te hebben. Dus de ‘industriële’ VCA is voor ons van toepassing, deze zit vol met informatie waar ‘wij’ niets aan hebben en zelfs tegenstrijdig kan zijn in onze werkomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van werken in een hoogwerker / werken op hoogte. Daarnaast wordt veel tijd besteed aan asbest, chemicaliën etc, dat komen wij gewoonweg niet tegen. Deze tijd zou beter besteed kunnen worden o.a aan electro techniek en aan het berekenen van (dak-) belasting aangezien wij dingen ophangen waar mensen onder komen te staan. Ik heb vorig jaar contact gezocht met de overheid om het belang van een VCA voor de evenementen te bespreken, dat was een kort gesprek. Ik heb een RIE, het heeft zeker nut maar het slaat wel door.
 • O.a de energiescan. Besparing die in 5 jaar is terug verdiend doen we toch wel. Nu alles invullen waarvan heel veel onzin. Erg tijdrovend en volledig nutteloos
 • De regelgeving is vooral heel veel. Als kleine onderneming tot ca. 40 / 50 medewerker is het gewoon niet te doen. De wetgeving is vaak gemaakt voor de Shells Unilevers van deze wereld.
 • Mag na 22:00 geen alcohol verkopen. Klant neemt het mee naar huis. Mag na. 21:00 niet meer eten maar mogen wel tot 23:00 uur open blijven. Zitten samen in een auto maar mogen dan niet meer blijven eten. Onlogisch allemaal
 • Te veel regelgeving omtrent personeel met een inductie. Veel regelgeving rond om financieringen ook vanuit de overheid