Nieuws

Better regulation: Mirjam Bink in discussie met Frans Timmermans

Op 21 juni 2017 nam Mirjam Bink deel aan een paneldiscussie met Frans Timmermans, Vice-President van de Europese Commissie, over regeldruk en betere regelgeving. De paneldiscussie vond plaats op het ESBA (European Small Business Alliance) annual event in Brussel. Het thema was “Keeping the Better Regulation Agenda Relevant in Challenging EU Times”.

Tijdens de paneldiscussie hamerde Bink op het feit dat de overgrote meerderheid van de bedrijven klein is, maar dat desondanks bij de totstandkoming van wetgeving vooral naar de grote bedrijven geluisterd wordt. Dit is onwenselijk en onverstandig. Degenen die door wetgeving geraakt worden, moeten zich hierover kunnen uitspreken. Op die manier kunnen we samen passende regelgeving maken.

Een ander punt dat Mirjam Bink onder de aandacht bracht was late betalingen. In Nederland heeft ONL dat samen met het CDA geregeld, maar voor grensoverschrijdend ondernemen zijn er op dit punt nog veel problemen.