Ondernemerspanel

Bijna alle ondernemers weten het nog niet, maar de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering komt eraan

Ziek zijn en niet werken is voor zowel de werknemer als de werkgever erg vervelend. Iedere ondernemer wil gezond personeel. Ook het financiele aspect speelt daarbij een rol, want ondernemers lopen grote risico’s. Verzuimt een medewerker? Dan moeten werkgever onder andere: minimaal 70 procent van het loon doorbetalen in het eerste jaar, dure re-integratie activiteiten organiseren en vaak ook een nieuwe medewerker inwerken en betalen. Dit alles vormt een hoge kostenpost, die vooral bij kleine bedrijven voor grote problemen kan zorgen. Door het te grote risico durven zij onder andere geen nieuwe werknemers aan te nemen. Dit remt de groei van deze bedrijven.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in december 2018 een nieuw pakket aan maatregelen voorgesteld om loondoorbetaling bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Er komt bijvoorbeeld per 1 januari 2020 een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Dit is bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij hun re-integratieverplichting bij zieke werknemer. Het plan van de overheid was om samen met ondernemers te kijken naar de opzet van de verzekering en deze daarna flink onder de aandacht te brengen. Is dit gelukt? ONL vroeg het aan haar ondernemerspanel. Het resultaat: 94% van de ondernemers weet niet dat per 2020 deze verzekering geintroduceerd wordt.

Vervolgens vroegen wij aan de mkb’ers die ‘nee’ in hadden gevuld, of zij overwegen om de verzekering af te sluiten: 44% zei ‘’nee’. Veel genoemde redenen? Veel ondernemers zeggen al goed verzekerd te zijn of zijn wantrouwend tegenover de overheid. Een ondernemer licht toe: ‘Verzekeringen zijn bijna altijd te duur. Zeker wanneer de overheid deze gaat verzinnen. Kijk naar onze zorgverzekering en vergeet ook hypotheek- en beleggingsverzekeringen niet. Verzekeraars willen alleen maar winst maken.’

Dit is een terecht punt. In juli dit jaar schreven wij in dit position paper over de nieuwe loondoorbetalingsverplichtingen: ‘ONL omarmt het idee dat kleine werkgevers ontzorgd gaan worden, maar is huiverig voor een private MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.  Dit  is een  verzekeringsproduct  dat  naast  dekking van  het  financiële  risico  ook  een  dienstverleningspakket  biedt.  ONL vreest dat  dit  voor verzekeraars  een cashcow wordt en voor  ondernemers  een  giftige  sigaar  uit  eigen  doos betekent. Dat moet voorkomen worden door de overheid.’

Onze mening: de lasten moeten collectief gedragen worden. Bovengenoemde maatregel gaat ervan uit dat alle lasten en verplichtingen aan de kant van de werkgever horen te liggen. ONL vindt dat die balans niet klopt. De verdeling van risico’s en verplichtingen moet opnieuw tegen het licht worden gehouden.