Ondernemerspanel

Bijna de helft van de ondernemers moet reorganiseren

Waarschijnlijk kondigt het kabinet morgen het tweede steunpakket voor bedrijven aan. Vooral het schrappen van de ontslagboete van de NOW-regeling zorgt voor veel discussie tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Via de ONL Ondernemers app vroegen wij ondernemers of zij moeten reorganiseren, werknemers moeten ontslaan en wat zij van de ontslagboete vinden.

De uitslag in het kort:

Bijna de helft (43%) van de ondernemers moet zijn of haar bedrijf reorganiseren om het hoofd boven water te houden. Bijna één op de vijf ondernemers denkt erover na om het bedrijf failliet te laten gaan. De helft van de ondernemers maakt gebruik van de NOW-regeling. Ondanks deze regeling gaat 14% personeel ontslaan en denkt 32% misschien personeel te ontslaan. Bijna een derde (29%) vindt het schrappen van de ontslagboete essentieel om te blijven bestaan. En 86% van de ondernemers vindt dat het schrappen van de ontslagboete goed is voor de toekomstige werkgelegenheid.

Reorganiseren

Een groot deel van de ondernemers (44%) geeft aan dat zij moeten reorganiseren om het bedrijf boven water te houden.

Denken ondernemers er ook over na om het bedrijf failliet te laten gaan? Helaas geeft één op de vijf ondernemers aan hierover na te denken. Dit gaat om verschrikkelijk veel bedrijven die het misschien niet redden en daarbij veel banen die mogelijk geschrapt gaan worden.

Personeelskosten en de NOW-regeling

Welke kosten drukken het meest op de liquiditeit? Meer dan de helft van de ondernemers (56%) vulde ‘personeelskosten’ in.

Om deze kostenpost te drukken maakt de helft van de ondernemers gebruik van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling komt werkgevers, die te maken krijgen met een omzetdaling door de coronacrisis, tegemoet in de loonkosten. Sommige ondernemers (25%) zeggen deze regeling niet nodig te hebben.

De NOW-regeling kan helaas niet helemaal voorkomen dat er ontslagen vallen, want 14% van de ondernemers geeft aan werknemers te zullen ontslaan. Bijna een derde vulde ‘misschien’ in.

Ontslagboete

Veel ondernemers ervaren het risico op de ontslagboete als een doorn in het oog. Maar liefst 29% vindt het schrappen van ontslagboete essentieel om te blijven bestaan.

Het overgrote merendeel (86%) vindt dat het schrappen van de ontslagboete goed is voor de toekomstige werkgelegenheid.