Nieuws

Mirjam Bink op NOS en Radio 1 over verruiming vaderschapsverlof

De Europese Commissie wil dat de lidstaten een vaderschapsverlof van minimaal tien dagen invoeren, dit voorstel is op 26 april 2017 gedaan. Voor Nederland betekent dit een verruiming van het vaderschapsverlof met acht dagen. ONL voor Ondernemers vreest dat verruiming van het vaderschapsverlof tot een lastenverzwaring voor ondernemers en bedrijven zal leiden. Het werkgeverschap is de afgelopen jaren al een stuk onaantrekkelijker en duurder geworden, het is nu het moment om de de werkgeverslasten te verlagen.

Mirjam Bink op NOS-Radio 1: “De werkgever heeft al heel veel extra kosten over zich heen gekregen. De afgelopen periode zien we vooral dat ondernemers het werkgeverschap minder aantrekkelijk vinden en ook minder geneigd zijn om mensen aan te nemen. Ik denk dat het belangrijk is dat we uitkijken dat we het niet nog onaantrekkelijker maken. Dat betekent niet dat ondernemers niet begrijpen dat vaders langer bij hun kind willen zijn. De meeste kleine bedrijven weten het in onderling overleg goed op te lossen, door te zorgen dat medewerkers extra vrije dagen op kunnen opnemen. De kosten komen dan wel bij de werknemer terecht en niet bij de werkgever.”

Het is niet wenselijk dat de Europese Commissie zich met dit soort onderwerpen bezig houdt. Vaderschapsverlof is met andere sociale zekerheidsregelgeving een nationale aangelegenheid, waarop Europa geen bevoegdheid heeft. De sociale stelsels van de lidstaten verschillen dermate dat het lastig is om vanuit Europa op een enkel onderdeel wijzigingen aan te brengen. De reeds bestaande rechten en verplichtingen van medewerkers en werkgevers worden door de Europese Commissie niet meegenomen in dit voorstel. Het gevolg is een onwenselijke lastenverzwaring voor met name kleine werkgevers.

Ouderschapsverlof is een goede zaak, maar het moet wel in perspectief geplaatst worden. Verruiming van het vaderschapsverlof kost geld en dat moet door iemand gedragen worden. Ondernemers vrezen dat deze kosten eenzijdig op het bord van werkgevers gelegd worden, waarmee het werkgeverschap nog onaantrekkelijker gemaakt wordt.

We vinden het heel goed dat werkgever en werknemer hier zelf in overleg gaan. Het voordeel is dat je een kind krijgen ruim van te voren ziet aankomen. Dat gesprek kan je dan met elkaar aangaan. Op de werkvloer bij kleine bedrijven gebeuren dat soort gesprekken ook en komen de meeste er ook op een goede manier uit. Het blijft wel dat we moeten uitkijken dat je niet met een Richtlijn er voor zorgt dat alle kosten bij de ondernemer terecht komen. Het is uitgerekend dat van 2 naar 5 dagen vaderschapsverlof al ruim €57 miljoen kost, het kan niet waar zijn dat deze kosten bij de ondernemer terecht komen,” aldus Mirjam Bink op NOS Radio 1.

Mirjam Bink op NOS over vaderschapsverlof

Klik hier om Mirjam Bink terug te luisteren op Radio 1 (vanaf 6:13 min).

Klik hier om het artikel op NOS.nl te lezen.