AgendaOpenbare bijeenkomsten

BNR debat “De Nieuwe Onderneming”

Woensdag 25 september, 07.30 – 10.00 uur, BNR Haarlem

Hans Biesheuvel is te gast bij het radio debat van BNR “De Nieuwe Onderneming”

De kloof tussen flexibele arbeid en het vaste contract moet verkleind worden, dat is de conclusie van de BNR ontbijt-sessie De Nieuwe Onderneming.

Onder leiding van BNR’s Petra Grijzen schetsten onder andere Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland, Esther Raats-Coster van Het Platform Zelfstandig Ondernemers en Robbert Coenmans van FNV Jong het arbeidscontract van de toekomst.

Internationale concurrentie
Volgens Frits Spangenberg van onderzoeksbureau Motivaction is een nieuw arbeidscontract nodig om in te spelen op de economische realiteit. ‘Het Nederlandse bedrijfsleven moet zich in het kader van internationale concurrentie flexibel opstellen. Het is dus van belang dat je de juiste mensen op het juiste moment binnen hebt.’

Spangenberg stelt onder meer dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen VMBO- MBO’ers en professionals: ‘VMBO’ers en MBO’ers zijn vaak honkvaster, voor hen is het daarom fantastisch om een vast contract te hebben. Maar voor kennis intensieve dienstverleners moet het vaste contract worden afgeschaft.’

Aflopende zaak
In een reactie op HR-manager Emilie ten Bokkel Huinink van Rijkzwaan, dat alleen maar vaste contracten uitgeeft, zegt Spangenberg: ‘Het mag dan wel emotioneel prettig zijn om een vast contract te hebben, rationaal is het natuurlijk een aflopende zaak.’

Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om je als werknemer te blijven ontwikkelen. Volgens Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland worden werknemers zich daar steeds bewuster van: ‘We zitten in een tijd waarbij zekerheden zijn omgeslagen naar onzekerheden. Jonge werknemers weten hier goed mee om te gaan en blijven zich ontwikkelen.’

Meebewegen met bedrijf
Volgens Onno van de Weteringh van Capgemini moeten sommige werknemers soms worden geprikkeld om zich te blijven ontwikkelen en mee te bewegen met een bedrijf. Capgemini introduceerde daarom vorig jaar het begrip ‘marktwaarde’.

Door marktwaarde en beloning op elkaar af te stemmen probeert Capgemini haar werknemers te prikkelen zich te blijven ontwikkelen. Met een blik op de toekomst stelden de aanwezigen aan het eind van het debat gezamenlijk het contract van de toekomst op. Onder het mom ‘polderen 2.0’ gingen de werkgevers daarbij in gesprek met werknemers en ZZP’ers.

Automatisch ontbonden
In het samengestelde contract valt onder meer te lezen dat het arbeidscontract automatisch ontbonden wordt na vijf jaar, de stageperiode wordt meegeteld voor een vast contract en loonsverhogingen niet standaard worden doorgevoerd.

Het ‘arbeidscontract van de toekomst’ werd na de sessie aangeboden aan FNV Jong voorzitter Robbert Coenmans, PZO-voorzitter Esther Raats-Coster en voorzitter van Ondernemend Nederland Hans Biesheuvel.