NieuwsPosition Papers

Brief aan de minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid: oplossing Wet DBA

Op woensdag 7 februari stuurde ONL voor Ondernemers samen met acht andere organisaties een brief over een oplossing voor de Wet DBA aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. In deze brief werd benadrukt dat er snel een werkbare kortetermijnoplossing moet komen voor de problematiek omtrent de Wet DBA.

In de bijgevoegde bijlage worden de kaders van een mogelijke oplossingsrichting geschetst. Opdrachtgevers én zelfstandigen moeten zekerheid vooraf hebben over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie. Daarom pleiten de ondertekenende organisaties voor een toets op basis van enkele criteria: inschrijving in het handelsregister; het hebben van een btw-nummer; werken op basis van een overeenkomst van opdracht of aanneming; er is geen sprake van misbruik. Indien aan deze criteria is voldaan is er sprake van een zelfstandige en hoeven opdrachtgever en zzp’er zich geen zorgen te maken over heffingen, boetes en naheffingen.

Hierbij worden ook enkele ankerpunten aangedragen om misbruik vast te stellen. Opgenomen zou kunnen worden dat er sprake is van misbruik indien: het uurtarief onder de 18 euro ligt; medewerkers ontslagen worden om vervolgens tegen een lagere vergoeding als zelfstandige worden ingehuurd; een rustperiode tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht wordt overschreden.

Naast Hans Biesheuvel, namens ONL voor Ondernemers, is de brief ook ondertekend door ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw, HZC, NBBU, Bovib, het Nederlandse Toonkunstenaars Register, PZO en ABU.

Klik hier voor de brief.

Klik hier voor de bijlage.