Position Papers

Brief: DGA-taks / rekening-courant-maatregel

Op donderdag 20 september heeft ONL een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer gestuurd over de DGA-taks, ook wel de rekening-courant-maatregel genoemd. In de brief wordt de Minister van Financiën opgeroepen om deze maatregel te heroverwegen en niet in te voeren. Klik hier om de brief van ONL voor Ondernemers te downloaden. 

De DGA-taks is geheel onverwacht in het Belastingplan opgenomen. De maatregel die directeuren-grootaandeelhouders verplicht om belasting te betalen over leningen uit de eigen vennootschap, zodra deze hoger zijn dan 500.000 euro, is ingrijpend en treft het MKB buitenproportioneel hard. In onze ogen staat de DGA-taks haaks op de belofte van het kabinet om een merkbare lastenverlichting voor het MKB te realiseren. Daarom vragen wij u deze maatregel te heroverwegen en niet in te voeren.

Het gaan belasten van leningen vanuit het eigen bedrijf komt voor ondernemers uit het niets. Nooit eerder is aangegeven dat het kabinet een dergelijke heffing wilde introduceren. Niet in de verkiezingsprogramma’s, niet in het regeerakkoord, niet in de Prinsjesdagstukken en ook niet in de gesprekken die we met de Minister van Financiën, de coalitiepartijen en ambtenaren hebben gevoerd. Het lijkt erop alsof deze maatregel louter ingevoerd is om de begroting dekkend te krijgen.

Ondernemers worden nu als fiscale melkkoe gebruikt om de kabinetsplannen te betalen. Dit is oneerlijk en onwenselijk; niet alleen wordt het vertrouwen van ondernemers in de politiek en dit kabinet geschaad, hiermee ondermijnt het kabinet ook de belastingmoraal. Hoe kan het kabinet verwachten dat ondernemers accepteren dat, op geniepige wijze, onaangekondigd de lasten flink worden verhoogd?