Nieuws

Brief: Investeren in Nederlands bedrijfsleven – besteding budget heroverweging dividendmaatregel

Op 9 oktober jl. heeft Hans Biesheuvel namens ONL samen met partners NOVAK (serviceorganisatie voor de mkb-accountant) en het Register Belastingadviseurs een brief aan het kabinet toegezonden.

In deze brief doet ONL een oproep aan minister Hoekstra en staatssecretaris Snel betreft de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting.

Doordat er voor de afschaffing van de dividendbelasting budgettair ruimte is gereserveerd in het Belastingplan, zou een heroverweging van dit besluit financiële ruimte moeten creëren. ONL pleit ervoor dat dit geld wordt ingezet voor lastenverlichting van het MKB, om zo het vestigingsklimaat te verbeteren.

Het brede MKB profiteert nog onvoldoende mee aan de huidige economische voorspoed. In de brief worden dan ook een aantal concrete voorstellen gedaan voor maatregelen zoals het handhaven van het Box-2 tarief op 25%, het niet doorvoeren van de DGA-taks en het verlagen van de vennootschapsbelasting zoals afgesproken in het regeerakkoord. Ook een aantal andere pijnpunten – waaronder de onduidelijkheid rondom de wet DBA – komen aan bod.

ONL wijst op het belang de huidige discussie zo snel mogelijk af te ronden en over te gaan tot actie en verzoekt de woordvoerders het advies ter harte te nemen.

De volledige brief kunt u hier downloaden als pdf.