AgendaOpenbare bijeenkomsten

BVPA (Beroepsvereniging voor Public Affairs)

Hans Biesheuvel is gastspreker op de bijeenkomst van 15 oktober: Belangenbehartiging en de polder

Op dinsdag 15 oktober organiseert de BVPA een bijeenkomst over belangenbehartiging en de polder. Gastspreker die avond is Hans Biesheuvel, de voormalig voorzitter van MKB-Nederland die per 1 september opstapte om daags daarna met de nieuwe beweging Ondernemend Nederland te starten met als doel de belangen van ondernemend Nederland te dienen.
Biesheuvel spreekt tijdens de BVPA bijeenkomst op 15 oktober over zijn visie op de polder anno 2013 en hoe het bedrijfsleven in zijn optiek het meest effectief de belangen kan behartigen.

Waarom besloot hij deze stap te zetten? Wat schort er naar zijn oordeel aan de huidige vorm van belangenbehartiging door de grote koepels en brancheorganisaties en het functioneren van de polder? Staan bestuurders van brancheorganisaties nog wel dicht genoeg bij de bedrijven of zijn ze teveel onderdeel van de bestuurlijke en politieke cultuur geworden? Of is dat nou juist hun kracht om van binnenuit in Den Haag mee te kunnen sturen? Kortom: is belangenbehartiging en lobby niet teveel geïnstitutionaliseerd en zouden we niet weer terug naar de kern van onze achterban of bedrijven terug moeten?

Over die vragen en vele andere zullen we op dinsdag 15 oktober een debat voeren met gastspreker Hans Biesheuvel.

Waar? de studio van Café Dudok in Den Haag (Hofweg, tegenover het Binnenhof)
Hoe laat? 18.30u-20.00u (ontvangst met broodjes om 18.00u), uiteraard met een gezellige naborrel.

Aanmelden: Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via info@bvpa.nl. Uiteraard is deze bijeenkomst voor BVPA-leden gratis (niet-leden betalen € 35, tenzij uitdrukkelijk geïntroduceerd door een BVPA-lid).

http://bvpa.nl/news/item/bijeenkomst_15_oktober_-_belangenbehartiging_en_de_polder/161