AgendaOpenbare bijeenkomsten

CDA Ondernemersdiner

Hans Biesheuvel spreekt tijdens het CDA-ondernemersdiner.

Het CDA staat pal voor ondernemend Amersfoort. “In de afgelopen jaren mochten wij als CDA steeds de wethouder Economie leveren”, zegt CDA-lijsttrekker Micheline Paffen, “Daar zijn wij trots op. Maar hoe sta je vandaag de dag, in deze economische crisis, als politieke partij, pal voor ondernemend Amersfoort? Wat is daarvoor nodig? Alleen ondernemers zélf kunnen antwoord geven op deze vraag. Daarom nodig ik Amersfoortse ondernemers uit voor ons Fact-Finding en Fundraising Diner”. Oprichter van ONL voor ondernemers Hans Biesheuvel is gevraagd om zijn visie te geven op hoe Nederland in het algemeen, en Amersfoort in het bijzonder, ondernemender kan worden. CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zal reageren op de visie van Hans Biesheuvel. Aansluitend komen ondernemers zelf aan het woord: deze input vormt voor de CDA-fractie input voor het politieke werk. “Keuzes die goed zijn voor ondernemers in onze stad, zijn goed voor onze inwoners. Want ondernemers die hier gevestigd willen zijn, zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan het in stand houden van sport en cultuur. CDA-Amersfoort wil daarom ook in de komende jaren nauw samenwerken met ondernemers uit de stad en regio Amersfoort.”

Het CDA-ondernemersdiner wordt georganiseerd door verschillende CDA-ondernemers en vindt plaats op 26 november a.s. in Leerhotel Het Klooster.De kosten voor dit diner bedragen € 75. Gastvrouw- en heer zijn Micheline Paffen en oud-wethouder Gert Boeve.

Aanmelden is verplicht en kan via: vriendencdaamersfoort@gmail.com