NieuwsPersberichten

Coalitie moet keuzes maken: donderdag ZZP-bespreking in Tweede Kamer.

Persattentie: Coalitie moet keuzes maken: donderdag ZZP-bespreking in Tweede Kamer.
Op donderdag 18 december bespreekt de commissie Financiën van de Tweede Kamer wanneer zij de nieuwe zzp-wet gaat behandelen. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) heeft voorgesteld om de behandeling uit te stellen tot na de publicatie van een groot interdepartementaal beleidsonderzoek naar zzp’ers. De nieuwe zzp-wet, de ‘Beschikking Geen Loonheffing’, is de vervanger van de VAR. Vanuit de academische wereld, vanuit zzp-organisaties en vanuit belastingadviseurs zijn er reeds grote vraagtekens bij de effectiviteit van de nieuwe wet geplaatst. Ook het onafhankelijk toetsingscollege voor de regeldruk, Actal, heeft aangegeven dat het wetsvoorstel prematuur is. ONL voor Ondernemers heeft zich heel duidelijk uitgesproken tegen de jacht op zzp’ers. De BGL is hier een voorbeeld van. De BGL maakt het zzp’ers moeilijker om te ondernemen.

Aankomende donderdag beslist de commissie Financiën of het wetsvoorstel behandeld gaat worden voordat het onderzoeksrapport uitkomt. Het wetsvoorstel is namens de coalitie ingediend door Staatssecretaris van Financiën Wiebes. De PvdA en de VVD hebben samen de beslissende stem om te bepalen wanneer het voorstel behandeld gaat worden. Een behandeling van de wet voordat het onderzoeksrapport uitkomt is niet logisch. Het onderzoek is juist bedoeld om de economische rol van zzp’ers van alle kanten te bekijken. Door nu al met wetgeving te komen lijkt het alsof de coalitie expres vooruit wilt lopen op de resultaten, op deze manier zou een ‘point of no return’ zijn bereikt indien het onderzoek laat zien dat de BGL niet nodig is.

De VVD heeft zich de afgelopen tijd zeer duidelijk geschaard achter zzp’ers. De VVD wordt daarom gedwongen om bij de commissievergadering een keuze te maken: kiest zij de ingeslagen weg van de coalitie, of verdedigt zij het standpunt dat zij publiekelijk heeft ingenomen?

Meer informatie:
• De agenda van de vergadering is in te zien via deze link.

• De hoorzitting in de Tweede Kamer over de BGL waaruit bovenstaand beschreven reacties van maatschappelijke organisaties uiteen zijn gezet is te zien via deze link.

• Het standpunt van ONL voor Ondernemers is te vinden via deze link.