Nieuws

Concrete voorstellen voor UBO-register – minister Hoekstra, neem onrust bij ondernemers weg!

Vanavond gaat de Tweede Kamer debatteren over het UBO-register. Vanaf 2020 moeten ondernemers namelijk hun persoonsgegevens en economisch belang binnen hun onderneming openbaar maken in dit register. ONL vindt dit een slecht idee. Hierdoor kan vertrouwelijke informatie van mkb-bedrijven in verkeerde handen vallen. De overheid dient ook de privacy van ondernemers te beschermen.

Voorafgaand aan het debat heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën een tweede wijziging bij de Implementatiewet naar de kamer gestuurd. Hier wordt vanavond over gedebatteerd, maar het register lijkt onafwendbaar. Daarom heeft ONL-voorzitter Hans Biesheuvel middels een open brief aan minister Hoekstra een aantal wijzigingen voorgesteld die ondernemers meer gerust zouden stellen.

ONL vroeg minister Hoekstra de volgende wijzigingen aan te brengen:

  • Stel hoge eisen aan de toegang tot het register. Stel ook de betrouwbaarheid van de persoon vast die het raadpleegt.
  • Het register is zeer gevoelig en complex: stel een onafhankelijk commissie in met onafhankelijke experts en vertegenwoordigers die het kunnen begeleiden.
  • Binnen zes tot twaalf maanden moet het register grondig geëvalueerd worden.

Deze wijzigingen zijn wél werkzaam maar nog niet doorgevoerd. Om de veiligheid van ondernemers nog enigszins te waarborgen roept ONL de minister met klem op deze wijzigingen alsnog door te voeren.