Uitstel van belastingbetaling, geen boetes en verlaging invorderingsrente

Door: Belastingdienst
Voor: Alle ondernemers

Om ondernemers direct tegemoet te komen voor het verlies van omzet door de noodzakelijke maatregelen voor de volksgezondheid, heeft het kabinet besloten tot het uitstellen van het betalen van belastingen door ondernemers. Het ging hierbij in eerste instantie om een periode van 3 maanden waarin ondernemers geen loon-, omzet-, vennootschaps- en winstbelasting hoeven te betalen. De eerste 3 maanden uitstel worden direct toegekend. Pas achteraf checkt de belastingdienst de rechtmatigheid van de aanvraag tot uitstel op basis van het feit of het bedrijf behoort tot de getroffen sectoren.

Op 20 mei werd bekendgemaakt dat in het Noodpakket 2.0 de uitstel van belastingbetaling wordt voortgezet met nogmaals een periode van 3 maanden tot 1 september. Wederom kan er direct uitstel worden verkregen bij aanvraag. Mocht er langer uitstel worden verlangd kan hier een aanvraag voor worden gedaan die beoordeelt moet worden. Een nieuwe voorwaarde is het feit dat bonussen en dividenden niet uitgekeerd mogen worden in deze periode. Daarnaast mogen er geen eigen aandelen worden opgekocht.

Geen boetes, lagere rente
Boetes op basis van het te laat betalen van belasting worden niet meer geheven. Ook wordt de invorderingsrente vanaf 23 maart verlaagt van 4% naar 0,01%. Aangezien het voor de belastingdienst technisch gezien niet mogelijk is om een verlaging naar 0,0% door te voeren zijn ze uitgekomen op 0,01%. De belastingrente wordt tot slot ook tijdelijk terug gebracht tot 0,01%. Dit is het geval per 1 juni.

Voorlopige aanslag aanpassen
Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor mag er meteen minder belasting worden betaald.

Aangifte loonheffing: wel indienen, nog niet betalen
De belastingdienst heeft werkgevers gevraagd wel hun aangifte loonheffing te doen bij de dienst. Ook al dien je deze aangifte in, dan zal nu niet gevolg zijn dat je hierdoor belasting moet betalen. Het betalen van al deze belastingen is namelijk opgeschort voor bedrijven. Het UWV heeft echter deze gegevens van de belastingdienst nodig om de NOW-regeling in gang te zetten. Dit is de regeling die de werktijdverkorting vervangt, waardoor bedrijven tot 90% vergoeding krijgen voor loonkosten. ONL moedigt deze oproep van de belastingdienst dus van harte aan, zodat werkgevers zo snel mogelijk gebruik kunnen gaan maken van de NOW-regeling die in de nabije toekomst ligt.

Kijk voor meer informatie over de belastingmaatregelen voor ondernemers op de website van de Belastingdienst.