Uitstel van belastingbetaling, geen boetes en verlaging invorderingsrente

Door: Belastingdienst
Voor: Alle ondernemers

Bijzonder uitstel van betaling na 1 oktober 2020

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belasting hebben gekregen kunnen hun uitstel nog verlengen tot 1 januari. Je kunt dus nog tot en met 31 december 2020 een eerdere aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling verlengen. Dit doe je via de Belastingdienst. Nieuwe aanvragen voor belastinguitstel zijn niet mogelijk. Als ondernemer hoef je dan geen loon-, omzet-, vennootschaps- en winstbelasting te betalen. Mits je geen bonussen en dividenden uitkeert. Daarnaast mogen er geen eigen aandelen worden verkocht.

Betalingsregeling voor aflossen opgebouwde belastingschuld

Je krijgt 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeft pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Pas achteraf checkt de belastingdienst de rechtmatigheid van de aanvraag tot uitstel op basis van het feit of het bedrijf behoort tot de getroffen sectoren.

Geen boetes, lagere rente

Boetes op basis van het te laat betalen van belasting worden niet meer geheven. Ook is de invorderingsrente verlaagt van 4% naar 0,01% tot en met 31 december 2020. Aangezien het voor de belastingdienst technisch gezien niet mogelijk is om een verlaging naar 0,0% door te voeren zijn ze uitgekomen op 0,01%. De belastingrente wordt tot slot ook tijdelijk terug gebracht tot 0,01%.

Voorlopige aanslag aanpassen

Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor mag er meteen minder belasting worden betaald.

Aangifte loonheffing: wel indienen, nog niet betalen

De belastingdienst heeft werkgevers gevraagd wel hun aangifte loonheffing te doen bij de dienst. Ook al dien je deze aangifte in, dan zal nu niet gevolg zijn dat je hierdoor belasting moet betalen. Het betalen van al deze belastingen is namelijk opgeschort voor bedrijven. Het UWV heeft echter deze gegevens van de belastingdienst nodig om de NOW-regeling in gang te zetten. Dit is de regeling die de werktijdverkorting vervangt, waardoor bedrijven vergoeding krijgen voor loonkosten.

Kijk voor meer informatie over de belastingmaatregelen voor ondernemers op de website van de Belastingdienst.