Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Deze tegemoetkoming was eenmalig en is dus niet meer aan te vragen. 

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, uitvoering door RVO
Voor: Ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis

De kabinetsmaatregel TOGS, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Welke sectoren komen in aanmerking voor TOGS?
De maatregel is bedoeld voor bedrijven waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten en waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Sectoren die in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

Update 28 maart: Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de TOGS, maakte het ministerie van EZK bekend. Lees het nieuwsbericht van het ministerie

Update 7 april: Meer bedrijven komen in aanmerking voor de eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van de maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden. Mede naar aanleiding van de vele mails die ondernemers aan ONL hebben gestuurd, is dit besluit genomen. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren omdat ze geen specifieke code in het handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de foodsector, dienstverleners zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. De uitgebreide lijst met de nieuwe SBI codes vind je hier.

Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 een TOGS-aanvraag doen bij de RVO.

De regeling richt zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning. Om die reden besloot het kabinet dat een onderneming daarom op een ander adres moet staan ingeschreven dan het huisadres. Veel ondernemers dreigen hierdoor tussen wal en schip te vallen, terwijl ook zij last hebben van minder omzet en tegelijk omvangrijke vaste lasten die doorgaan. ONL heeft dit signaal van de vele ondernemers die ons hierover hebben gemaild doorgegeven aan het ministerie. Die heeft daarop het volgende besloten:

Ben je van mening dat ook jij de noodvoorziening nodig hebt om (een gedeelte van de) vaste lasten op te vangen? Om ondernemers aan huis met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd. Hieruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.

Dit houdt in dat bijvoorbeeld kappers waarbij de onderneming staat ingeschreven op een ander adres dan het woonadres, automatisch in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, waar collega’s die ingeschreven staan op het huisadres pas in aanmerking komen als blijkt uit de verklaring dat zij omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben. Vul hierover bij de RVO bij de aanvraag een eigen verklaring in.

Uitbreiding vanaf 29 april 2020

Op 28 april maakte het kabinet bekend dat de TOGS ook beschikbaar wordt voor bedrijven waar de SBI code die als nevenactiviteit staat geregistreerd eigenlijk de hoofdactiviteit had moeten zijn. Bij sommige bedrijven ging dit verkeerd, waardoor zij met hun bedrijf niet in de lijst terecht kwamen met ondernemingen die aanspraak konden maken op de TOGS. Nu heeft het ministerie van EZK dit opgelost door het ook mogelijk te maken dat men gebruik kan maken van de TOGS op basis van een SBI code die staat geregistreerd als nevenactiviteit.

Aanvragen vóór 26 juni 2020
De RVO voert deze maatregel uit. Aanvragen kunnen worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?
Je kunt je aanvraag alleen online indienen bij de RVO. Hiervoor moet je de volgende informatie bij de hand hebben:

  • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
  • het KVK-nummer van je onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
  • de SBI-code van de hoofdactiviteit van je onderneming;
  • het bankrekeningnummer van je onderneming;
  • het correspondentie- en bezoekadres van je onderneming;
  • je contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Binnen twee weken een reactie
De RVO streeft ernaar om binnen 2 weken een besluit te nemen. Na het besluit betalen zij binnen een paar werkdagen uit. Lukt het niet binnen 2 weken een besluit te nemen, dan ontvang je hierover op tijd bericht. Alle aanvragen worden achteraf gecontroleerd.

De TOGS is erop gericht om mkb-bedrijven snel te helpen. Grote bedrijven die niet aan de mkb-definitie voldoen (tot 250 medewerkers), komen hiervoor  niet in aanmerking. Naast de TOGS-maatregel kunnen ondernemingen en bedrijven gebruik maken van andere maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de RVO.