Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Voor: Ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis

De kabinetsmaatregel TOGS, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Welke sectoren komen in aanmerking voor TOGS?
De maatregel is bedoeld voor bedrijven waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten en waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Sectoren die in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

Update 28 maart: Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de TOGS, maakte het ministerie van EZK bekend. Lees het nieuwsbericht van het ministerie

Aanvragen vóór 26 juni 2020
De RVO voert deze maatregel uit. Aanvragen kunnen worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?
Je kunt je aanvraag alleen online indienen bij de RVO. Hiervoor moet je de volgende informatie bij de hand hebben:

  • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
  • het KVK-nummer van je onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
  • de SBI-code van de hoofdactiviteit van je onderneming;
  • het bankrekeningnummer van je onderneming;
  • het correspondentie- en bezoekadres van je onderneming;
  • je contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Binnen twee weken een reactie
De RVO streeft ernaar om binnen 2 weken een besluit te nemen. Na het besluit betalen zij binnen een paar werkdagen uit. Lukt het niet binnen 2 weken een besluit te nemen, dan ontvang je hierover op tijd bericht. Alle aanvragen worden achteraf gecontroleerd.

De TOGS is erop gericht om mkb-bedrijven snel te helpen. Grote bedrijven die niet aan de mkb-definitie voldoen (tot 250 medewerkers), komen hiervoor  niet in aanmerking. Naast de TOGS-maatregel kunnen ondernemingen en bedrijven gebruik maken van andere maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de RVO.