Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Voor: Bedrijven in het middensegment

De GO-regeling is bedoeld voor bedrijven in het middensegment. Het is een borgstellingsregeling van de overheid, voor krediet van banken aan bedrijven.

De overheid heeft de GO-regeling sinds 29 april nogmaals verder opgerekt. Voor kredieten tussen de 1,5 miljoen en 50 miljoen euro geeft de overheid nu een garantstelling van 80% voor grote bedrijven (meer dan 50 miljoen euro omzet). De garantiestelling voor kredieten met deze omvang voor kleine en middelgrote bedrijven (kleiner dan 250 fte) is 90%. Het maximum aan te vragen krediet per onderneming bedraagt tijdelijk € 150 miljoen. Het budget van de overheid voor deze garantiestelling was 1,5 miljard euro. Dit budget is verhoogd naar 10 miljard euro, zodat meer ondernemers een garantiestelling kunnen krijgen voor een krediet. Ook is de looptijd van deze kredieten verruimd van 2 naar 6 jaar.

Het aanvraagproces verandert niet. Als ondernemer neem je contact op met je bank of alternatieve financier om een aanvullende lening aan te vragen. Door het verruimen van de borgstelling is het voor ondernemers nu makkelijker om een lening te krijgen bij een bank of non-bancaire financier.

  • Neem contact op met je bank of financier voor een aanvullende lening.
  • Goedkeuring van je aanvraag is versoepeld doordat de borgstelling vanuit de overheid is verruimd.
  • Door de verruiming is het ook mogelijk om een groter bedrag te lenen.

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO.