Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten
Voor: Zelfstandigen

Looptijd:

1 oktober 2020 tot en met 1 april 2021 – zonder beperkte vermogenstoets

1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 – met beperkte vermogenstoets

Voor wie is de regeling?

Tozo 3 is er voor de zelfstandige die:

 • Een huishoudinkomen heeft onder het sociaal minimum, en/of
 • Wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis, en
 • Aan de voorwaarden voldoet

Wat houdt de regeling in?

 • TOZO voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt

 • En/of in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen

 Wat zijn de belangrijkste wijzingen t.o.v. TOZO 2.0

 • Verlenging Tozo 3 tot 1 april 2021
 • Kortere periode waarover aanvragen met terugwerkende kracht kunnen worden gedaan
 • Vanaf 1 januari 2021 helpen gemeenten de zelfstandig ondernemer ook met de heroriëntatie op de bedrijfsvoering
 • Tozo 4, met een beperkte vermogenstoets, loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Meer informatie volgt begin 2021

Wat zijn de voorwaarden?

 • Op de website https://krijgiktozo.nl/ kun je zelf bekijken of je voldoet aan de voorwaarden voor de Tozo. Je beantwoordt een aantal vragen, en daarna lees je of je Tozo kunt aanvragen. Handig: aan het einde van de vragenlijst kun je je postcode invullen. Je gaat dan vanzelf naar de Tozo-website van je eigen gemeente.

Waar en wanneer kun je de regeling aanvragen?

 • Tozo 3 loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021.
 • Je kunt terecht bij je woongemeente voor de aanvraag. Op de website van je gemeente vind je meer informatie.

Belangrijk om in het achterhoofd te houden

Uitstel beperkte vermogenstoets

Geen toets op beschikbaar geld bij Tozo-3. Bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets). Dat gaat niet door, door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet passend, vindt het kabinet.

Terugbetalen lening bedrijfskapitaal

Let op: deze informatie gaat over Tozo 1 (maart-april-mei) en 2 (juni-juli-augustus-september).

De bijstand in de vorm van bedrijfskapitaal is een lening. Dit bedrag moet terugbetaald worden in maximaal 3 jaar tijd vanaf de datum van verstrekking. Tot 1 januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost. Daarna is uitstel mogelijk op basis van individuele omstandigheden, als de zelfstandige op 1 januari 2021 niet in staat is om aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen.

De terugbetalingsverplichting voor de Tozo-lening bedrijfskapitaal:

 • Tozo 1 en 2 start in principe op 1 januari 2021.
 • Voor de lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 geldt dat de terugbetalingsverplichting ook start op 1 januari 2021 als je vóór 1 januari 2021 een lening bedrijfskapitaal verstrekt krijgt.
 • Krijg je een lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 verstrekt na 1 januari 2021 dan start de terugbetalingsverplichting op de datum van verstrekking van de lening.
 • De rente van leningen die zijn verstrekt tijdens onder Tozo 1, 2 en 3 zijn gaan (of gaat) lopen op de datum waarop de lening is verstrekt.

Ben je op 1 januari 2021 niet in staat is om aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen? Voor de lening bedrijfskapitaal is uitstel van de terugbetalingsverplichting mogelijk op basis van individuele omstandigheden. Je kan hierover contact opnemen met jouw gemeente.

Kinderalimentatie tijdens Tozo 1 – oproep tot coulance

Let op: deze informatie gaat over Tozo 1 (maart-april-mei).

Tijdens Tozo 1 (maart-april-mei) is er vanuit het ministerie van Sociale Zaken niet altijd consistent – en begin mei enige dagen foutief – gecommuniceerd over het feit dat kinderalimentatie meetelt als netto-inkomen voor de Tozo inkomensondersteuning. Mogelijk hebben gemeenten daarom hierover ook ondernemers onjuist geïnformeerd en de hoogte van de inkomensondersteuning daardoor foutief heeft berekend. Dat leidt tot terugvorderingen.

Ben jij als zelfstandige niet in staat om aan de vordering (direct dan wel binnen afzienbare tijd) te voldoen, en zou jij daarmee in nog grotere financiële problemen komen (leidend tot mogelijke schuldenproblematiek)? Neem dan contact op met je gemeente, zij moeten coulance tonen.

Grensondernemers

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen, kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Voor deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, is bepaald dat zij hun aanvraag in de gemeente Maastricht kunnen doen. Neem hiervoor contact op met de gemeente Maastricht.

Voor vragen en opmerkingen

Bekijk hier informatie over deze regeling t/m 31 mei 2020

Ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door: Ministerie van SZW en gemeenten
Voor: Zelfstandig ondernemers (inclusief zzp’ers)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn op vrijdag 27 maart bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten, geldt vooralsnog tot 1 juni en werkt terug tot 1 maart.

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Over de inkomensondersteuning

De regeling is speciaal opgesteld voor de coronacrisis en lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Beoogd is om de binnenkomst van de aanvragen te spreiden. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeenten en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Een gemeente moet een aanvraag binnen 4 weken afhandelen. Er is geen ‘budgetlimiet’ dus later aanvragen heeft geen consequenties voor toekenning. Een aanvraag moet wel uiterlijk 31 mei 2020 bij de gemeente binnen zijn. Je vindt het aanvraagformulier vanaf maandag 30 maart op het digitale loket van je gemeente.

De tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is;
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt;
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1503,31 per maand (netto);
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157, -;
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • in Nederland woonachtig zijn en het bedrijf is in de EU gevestigd (of de hoofdzakelijke werkzaamheden vinden in de EU plaats);*
 • voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 24 uur per week werkzaam als zelfstandige);
 • voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria. DGA’s komen in aanmerking voor de Tozo als zij alleen, of samen met andere werkzame personen in de BV, meer dan 50% van de aandelen in bezit hebben.

* De eis dat de vestiging of werkzaamheden in Nederland moeten zijn is per 24 april vervallen.

Op de website van het ministerie van SZW kun je een  Tozo overbruggingsregeling check doen. Met behulp van de vragen op deze online tool kun je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor de Tozo-inkomensondersteuning: www.krijgiktozo.nl

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is, om misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering te voorkomen. Achteraf zal de aanvraag worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. Lees ook het nieuwsbericht van de Rijksoverheid van 27 maart 2020

Over de lening voor bedrijfskapitaal

Ondernemers kunnen op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers bij hun gemeenten niet alleen een aanvraag doen voor een aanvulling op hun inkomen maar ook voor een lening voor bedrijfskapitaal. De uitvoering van de regelingen en de communicatie daarover kan verschillen per gemeente. Als uw gemeente niet actief communiceert over de mogelijkheden en voorwaarden van een lening voor bedrijfskapitaal kunt u wel degelijk bij uw gemeente een aanvraag doen. De maximale hoogte van de lening bedrijfskapitaal is € 10.157.-. De looptijd is 3 jaar en de rente is 2%. Aflossing hoeft pas vanaf 1 januari 2021, maar de looptijd en de rente gaan wel in op het moment van verstrekken.

Om de noodzaak van een lening voor bedrijfskapitaal aan te tonen, moet u aannemelijk maken dat uw problemen door de coronacrisis zijn ontstaan. Dit moet u in de aanvraag beschrijven. Verder moet u, aan de hand van bewijsstukken, aannemelijk maken dat u niet voldoende liquide middelen heeft om zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten te kunnen betalen. Hierbij zult u de gemeente ook inzicht moeten geven in het geld dat u direct beschikbaar heeft in kas of op de bank. Dit geldt ook voor de helft van het saldo op de gedeelde bank- en spaarrekening met uw partner, als u die heeft.

Overige informatie