Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door: Ministerie van SZW en gemeenten
Voor: Zelfstandig ondernemers (inclusief zzp’ers)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn op vrijdag 27 maart bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten, geldt vooralsnog tot 1 juni en werkt terug tot 1 maart.

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De regeling is speciaal opgesteld voor de coronacrisis en lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Beoogd is om de binnenkomst van de aanvragen te spreiden. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeenten en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Een gemeente moet een aanvraag binnen 4 weken afhandelen. Er is geen ‘budgetlimiet’ dus later aanvragen heeft geen consequenties voor toekenning. Een aanvraag moet wel uiterlijk 31 mei 2020 bij de gemeente binnen zijn. Je vindt het aanvraagformulier vanaf maandag 30 maart op het digitale loket van je gemeente.

De tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is;
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt;
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1503,31 per maand (netto);
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157, -;
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan in de Bbz worden gehanteerd.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • in Nederland woonachtig zijn en het bedrijf is in Nederland gevestigd (of de hoofdzakelijke werkzaamheden vinden in Nederland plaats);*
 • voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 24 uur per week werkzaam als zelfstandige);
 • voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria. DGA’s komen in aanmerking voor de Tozo als zij alleen, of samen met andere werkzame personen in de BV, meer dan 50% van de aandelen in bezit hebben.

*Er kunnen zich grensgevallen voordoen, bijvoorbeeld als de ondernemer in Nederland woont, maar zijn onderneming in Dutsland gevestigd is of andersom. Het kabinet onderzoekt met spoed de mogelijkheden om deze ondernemers te ondersteunen.

Op de website van het ministerie van SZW kun je een  Tozo overbruggingsregeling check doen. Met behulp van de vragen op deze online tool kun je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor de Tozo-regeling: www.krijgiktozo.nl

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is, om misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering te voorkomen. Achteraf zal de aanvraag worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Lees ook het nieuwsbericht van de Rijksoverheid van 27 maart 2020

En kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Klik hier voor een voorbeeld: 0401-model-aanvraagformulier-tozo-versie-11