Ondernemerspanel

CoronaMelder-app goede tool, maar ruimte voor verbetering

De CoronaMelder-app waarschuwt je nadat je in de buurt bent geweest van iemand met het coronavirus. Het doel van de app is om te voorkomen dat je mensen in je omgeving besmet. Wij vroegen via de wekelijkse vragen in de ONL-app wat ondernemend Nederland vindt van de app en wat hun ervaringen tot nu toe zijn.

App niet als oplossing

Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van de ondernemers de CoronaMelder-App een goede tool vindt om het coronavirus te verslaan. Toch geeft 25% van de ondernemers aan dat de app goed werkt in de privésfeer, maar het tekort schiet voor ondernemers. Zo geven ondernemers bijvoorbeeld aan dat de app niet op alle telefoons past, waardoor het niet door iedereen kan worden gedownload. Ook schiet de informatievoorziening over zaken als privacy gevoeligheid van de app  volgens ondernemers nog te kort.

Daarnaast geven ondernemers aan dat een daadwerkelijke oplossing (voor ondernemers) niet ligt in het gebruik van de app, maar in het opvoeren van de testcapaciteit en testsnelheid. Ondernemers geven aan dat personeelsleden lang moeten wachten op het krijgen van een test en de uitslag. In sommige branches kan er vanuit huis worden gewerkt, maar in veel gevallen ook niet. Dit leidt tot hoge verzuimkosten. ONL blijft zich voor deze gevallen inzetten voor een loonheffingscompensatie door de overheid. Het op peil houden van liquiditeit is voor veel bedrijven belangrijk op dit moment.

Binnen het bedrijf

Een klein percentage van 4% van de ondernemers geeft aan dat zij personeelsleden hebben gehad die door een melding uit de corona-app in quarantaine hebben gezeten. Hierbij wist 1/3 van de werknemers niet dat zij dichter dan 1,5 meter bij iemand in de buurt zijn geweest. Daarnaast heeft het merendeel van de ondernemers het gebruik van de app niet besproken met hun personeelsleden. Slechts 4% van de ondernemers raadt hun personeelsleden niet aan de app te downloaden.