Nieuws

Corporate Proof – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Column Telegraaf
17 december 2015

Corporate proof:
De meest succesvolle innovatieregeling van de afgelopen 20 jaar is de WBSO waarbij met 1,1 miljard euro per jaar de innovatiekracht van het MKB wordt aangejaagd. In het belastingplan 2016 wordt de regeling door minister Kamp ‘corporate proof’ gemaakt en dat hebben we mede te danken aan de enthousiaste lobby van VNO-NCW.

Deze organisatie is de pleitbezorger van de multinationals en banken en ik heb respect voor hun inzet. Echter, in dit geval gaat dit ten koste van de ruggengraat van de economie: het MKB en vele familiebedrijven.

De WBSO functioneert op basis van jarenlange ervaring zeer goed. Het is een fiscale tegemoetkoming in de loonkosten. Zonder economische noodzaak is besloten om de regeling aan te passen zodat multinationals er meer profijt van hebben. Ik vrees dat het MKB kind van de rekening wordt. Het kabinet stelt dat het wel los loopt en dat de verdeling van de innovatiegelden is gegarandeerd. Je kan op een bierviltje uittekenen dat de regeling volgend jaar geld tekort komt.

Voor multinationals hebben we de innovatiebox en het topsectorenbeleid. Dit zijn de bedrijven die al weinig belasting betalen en niet nog een extra steuntje nodig hebben. We weten dat de banen en de innovatiekracht bij het MKB zitten. Wanneer gaan we daar nou naar handelen?

Column Hans Biesheuvel - Telegraaf 17 december - Multinational Proof - Print