NieuwsONL evenementen

Dag van de MKB-accountant

Dag van de MKB-accountant – Novak Accountantsmagazine. Nummer 1 – 2018, p.18-19.

Is de ondernemer tevreden over de financieel adviseur?

Tijdens de Dag van de MKB-accountant is Hans Biesheuvel namens ONL voor Ondernemers, kort ingegaan op het onderzoek van ONL naar de tevredenheid van ondernemers over hun financieel adviseurs.

ONL hield in de periode tussen 15 november en 10 december in samenwerking met Novak een poll onder haar leden naar de tevredenheid van ondernemers over hun financiële adviseurs. De respondenten, afkomstig uit een groot aantal branches, werkten veelal vanuit een BV en het aantal fte’s van de desbetreffende ondernemingen varieerde van 1 tot 50.

75% van de respondenten maakte gebruik van de diensten van een accountant, 15% liet zich bijstaan door een administratiekantoor. De rest had geen hulp nodig of schakelde een belastingadviseur in. Ruim 10% was zeer ontevreden over de financieel adviseur, iets minder dan 10% ontevreden, 33% tevreden en de rest gaf aan meer dan tevreden te zijn over hun financieel adviseur. Het gemiddelde cijfer kwam uit op een 7-.