Nieuws

DBA-Barometer: Deel je ervaringen met de zzp-modelcontracten.

DBA-Barometer: Vertel ons jouw ervaringen met de modelcontracten voor zzp’ers.
Per 1 mei 2016 is het niet meer mogelijk om een VAR aan te vragen. Opdrachtgevers en zzp’ers moeten vanaf die datum gebruik maken van modelcontracten om zekerheid te krijgen over hun onderlinge arbeidsrelatie. De insteek van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is om duidelijkheid te verschaffen aan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Door gebruik te maken van een officieel modelcontract weten beide partijen bij aanvang van de opdracht dat er geen sprake kan zijn van een dienstverband en dat de opdrachtgever geen werknemerspremies verschuldigd is. De eerste modelcontracten zijn te vinden op de website van de belastingdienst.

Om een vinger aan de pols te houden heeft ONL voor Ondernemers de DBA-Barometer geopend. Via dba@onl.nl kunnen opdrachtgevers en zzp’ers hun ervaringen delen met ONL voor Ondernemers. Wij zullen de case-studies bundelen en kunnen op deze manier optijd aan de bel trekken indien de DBA niet het gewenste effect heeft. ONL voor Ondernemers zal met de DBA-Barometer geregeld een stand van zaken geven over de effecten op de economie en arbeidsmarkt van de nieuwe modelcontracten.

We zijn vooral benieuwd naar voorbeelden. Ben je als bedrijf huiveriger geworden om zzp’ers in te huren? Merk je als zzp’er dat de modelcontracten leiden tot (veel) meer papierwerk? Loop je als zzp’er opdrachten mis? Is de DBA vooral een kwestie van papierschuiven of leidt het tot gezonde(re) arbeidsverhoudingen? Alle voorbeelden zijn zeer welkom.

Je kan je ervaringen met de DBA met ons delen in de comments onderstaand. Uitgebreide case-studies, voorbeelden en of ervaringen die je niet openbaar wil delen kan je insturen via dba@onl.nl.