Nieuws

De arbeidsmarkt in de toekomst – De Nationale Ondernemersdag

De arbeidsmarkt in de toekomst

De arbeidsmarkt is nog lang niet flexibel en efficiënt genoeg. Het arbeidsmarktbeleid en het sociale zekerheidstelsel zijn grotendeels gebaseerd op de economie van de jaren 70. Dit beperkt het eigen initiatief en drukt ondernemerschap de kop in.

Volgens schaduwminister Dennis Wiersma moeten de verschillen tussen flexibele en vaste contracten vervallen. “Het onderscheid tussen vast en tijdelijk moeten we weghalen. Een zzp’er moet ook een huis kunnen kopen. Contract vormen moeten er niet meer toedoen. Een directeur, een zzp’er of een werknemer met een vast contract moeten allemaal gelijkstaan.

Iedereen die werkt moet een standaard minimumvoorziening voor werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen krijgen. Soms verplicht en collectief, maar waar het kan, zoveel mogelijk naar eigen wens en invulling. Dit betekent minder regels en minder sociale lasten voor bedrijven, maar ook meer verantwoordelijkheden en een overheid die bedrijven daarop aanspreekt” legt Dennis Wiersma uit.

We hebben een arbeidsmarkt nodig waar ondernemerszin en ontwikkeling centraal staan. Er zijn nog veel werkenden die nu niet snel genoeg kunnen inspelen op veranderingen. Tegelijk zijn veel systemen ook niet ingericht op een flexibele arbeidsmarkt. Denk aan verzekeren tegen ziekte, het kopen van een huis, het opbouwen van pensioen.

Vroeger had je 30 jaar lang dezelfde baan, nu moet je het vermogen hebben om snel met veranderingen om te kunnen gaan. Continue ontwikkeling van werknemers is van groot belang.  “Ondernemers zouden meer mogelijkheden moeten bieden aan hun werknemers om die creativiteit en ondernemende vaardigheden te ontplooien. Niet iedereen hoeft ondernemer te worden, maar iedereen moet ondernemerskwaliteiten hebben. Als je werkloos wordt, wil je geen grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Op dit moment, kunnen werkzoekenden niet makkelijk een nieuwe baan vinden en durven ze niet snel voor zichzelf te beginnen. Hier moet verandering in komen”.

Op De Nationale Ondernemersdag verzorgt schaduwminister Dennis Wiersma de sessie ‘De toekomst van de arbeidsmarkt’. Centraal staat: ‘hoe moet de arbeidsmarkt eruit zien om belemmeringen weg te nemen en ondernemers de ruimte te geven voor vernieuwing en innovatie?’ Wil jij deelnemen aan deze sessie? Meld je dan hier aan.

Te hoge werkgeversrisico’s

André Bakker is mede-eigenaar van TONED: Totaal Onderhoud Nederland. TONED verzorgt technisch en facilitair onderhoud voor diverse opdrachtgevers. Dit zijn meestal bedrijven met veel filialen.

André Bakker vindt het belangrijk om in zijn personeel te investeren. “Wij geloven heilig in de service profit chain. Een service profit chain streeft continue naar tevredenheid van alle stakeholders, van personeel tot klanten. Als je goed voor je personeel zorgt, zijn je klanten tevreden en dan worden je aandeelhouders dat ook. Wij investeren enorm in de motivatie van ons personeel en dat zie je in de resultaten terugkomen. We hebben een relatief laag verloop en bijna geen ziekteverzuim.”

Elk jaar doet TONED een tevredenheidsonderzoek bij haar medewerkers. “Met die uitkomsten gaan wij aan de slag, bijvoorbeeld door het uitrollen van een actieprogramma. Verder investeren wij in ons personeel door opleidingen te bieden. Vaak zijn dat gerichte opleidingen, maar ook opleidingen die iets zeggen over het potentieel van de medewerker. Deze zeggen iets over waar hij naartoe zou kunnen groeien, iets waar de werkgever in eerste instantie niet direct van profiteert maar wellicht op de lange termijn.”

Volgens André Bakker worden ondernemers op dit moment extra belast met werkgeversrisico’s. “Kijk bijvoorbeeld naar de recente wijzigingen in de WWZ. Wat ernu gebeurd is dat er door bedrijven wordt uitgemeten hoelang je iemand in dienst kunt houden. Zo dwingt de wetgeving ondernemers om risico’s weg te nemen. Het wordt steeds duurder om mensen in dienst te hebben. Ik neem nu bijvoorbeeld afscheid van een medewerker waar ik eigenlijk  erg tevreden over ben. Door de onzekerheid die ik heb, kan ik het me niet permitteren om haar in vaste dienst te nemen.”Logo TONED

Op het gebied van ziekteverzuim ziet André Bakker ook risico’s als werkgever. “Als er iemand ziek wordt, heb je zomaar de kans dat je er twee jaar voor moet betalen. Dit soort wetgeving ontmoedigt om medewerkers vast in dienst te nemen. Vaak kun je er ook niets aan doen. Een werknemer kan buiten het werk om ziek worden. Het kan een vervelende ziekte zijn of een ongeluk.”

“Ik denk dat je de positie van medewerkers moet verbeteren. Ik ben bijvoorbeeld eerder bereid om ze een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden mits de premies niet te hoog zijn. Daarmee bied je mensen zekerheid. Ik ben daartoe bereid als ik op het verzuimdossier meer ruimte krijg.”