Nieuws

Dit zijn de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2023

De Tweede Kamer heeft 10 november gestemd over de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2023. Het wetsvoorstel Belastingplan 2023 bevat de volgende maatregelen (uit de Miljoenennota) die voor ONL relevant zijn. Als het wetsvoorstel Belastingplan ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, blijven deze maatregelen staan. ONL voor Ondernemers heeft, door veelvuldig inbreng te leveren, gedaan wat het kon doen om het mkb zoveel mogelijk te steunen bij dit Belastingplan. “Wij zijn dan ook trots op wat we voor elkaar hebben gekregen”, zegt ONL-voorman Hans Biesheuvel.

 1. TEK-regeling: 
  • De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die minimaal 7% van de omzet aan energiekosten.
  • De drempel is verlaagd van 12,5% naar 7%. 
  • Ook gaat de TEK eerder in (eerst gepland in april, wordt nu Q1 2023)
  • De drempel voor een jaarlijks verbruik van meer dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit is er af. 
 2. Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding
  • Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer.
 3. Uitfaseren oudedagsreserve
  • Als zelfstandig ondernemer bouw je niet automatisch een pensioen op, als aanvulling op de AOW. Dit moet je zelf regelen. Een manier om dit te doen is via de oudedagsreserve. Deze verdwijnt geleidelijk. Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen door middel van de oudedagsreserve.
 4. Verlagen zelfstandigenaftrek
  • In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 verder terug te brengen tot € 1.200 in 2030. Bij het versneld afbouwen wordt de zelfstandigenaftrek al in 2026 teruggebracht tot € 1.200 en in 2027 verder verlaagd naar € 900.
 5. Introduceren twee schijven box 2
  • Het kabinet wil 2 belastingschijven introduceren in box 2 van de belastingen. In box 2 betalen aandeelhouders in een binnen- of buitenlandse onderneming belasting over de winst op hun aandelen (dividend). Het gaat om een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 en 31% voor het bedrag boven € 67.000.
 6. Vervallen uitzondering op gebruikelijk-loonregeling innovatieve startups
  • Een uitzonderingsregeling voor de beloning van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups verdwijnt vanaf 2023. De regeling wordt volgens het kabinet nauwelijks gebruikt. Met deze uitzondering mocht je het wettelijke minimumloon opgeven als belastbaar loon.
 7. Beperken 30% regeling
  • Vanaf 2024 wordt het bedrag van de onbelaste 30%-vergoeding gemaximeerd tot 30% van de balkenendenorm. In 2022 is deze norm € 216.000
 8. Verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting en verhogen laag tarief
  • Het kabinet verlaagt de grens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting (vpb) van € 395.000 winst naar € 200.000. Het lage tarief van 15% gaat omhoog naar 19%. Bedrijven met een winst vanaf € 200.000 betalen vanaf 1 januari 2023 het hoge tarief. Dat tarief gaat omhoog van 25% naar 25,8%.
 9. Aanscherpen CO2-heffing industrie
  • Industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten gaan vanaf 1 januari 2023 meer belasting betalen. Het deel van de uitstoot waarover ze nu geen belasting hoeven te betalen (de vrijgestelde uitstoot), wordt vanaf die datum kleiner.
 10. Wijzigingen Wet ODE
  • De Tweede Kamer bracht de volgende wijzigingen aan: Het belastingregime voor laadpalen wordt met twee jaar verlengd, tot 1 januari 2025. Het gaat om een verlaagd tarief energiebelasting en een uitzondering van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
 11. Verhogen tabaksaccijns
  • Het kabinet wil de belasting (de zogenoemde accijns) op sigaretten, rooktabak (shag) en sigaren vanaf 1 april 2023 verhogen in 2 stappen. Nu kost een pakje sigaretten van 20 stuks gemiddeld € 8. Vanaf 1 april 2023 kost een pakje sigaretten gemiddeld € 9 en vanaf 1 april 2024 € 10.
 12. Verlengen verlaagde accijnstarieven op ongelode benzine, diesel en LPG
  • De compensatiekorting op de brandstofaccijns blijft gehandhaafd. Na 30 juni 2022 zal deze korting gehalveerd worden. 
 13. Nota van wijziging: De structurele verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 gaat niet door.
  • Op Prinsjesdag kondigde het kabinet namelijk aan dat de bpm-vrijstelling voor de bedrijfsauto geschrapt wordt vanaf 2025. Tegelijkertijd zou de motorrijtuigenbelasting voor bedrijfswagens omhoog gaan. Die laatste maatregel is nu van tafel.
 14. Verder zijn de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 aangenomen. Dit gaat over de manier van belasting heffen in box 3.
 15. Tot slot zijn er nog twee amendementen aangenomen.
  • Er is een amendement aangenomen van Grinwis c.s., dat per 2024 een nieuwe eerste schijf in de energiebelasting voor elektriciteit introduceert. De nieuwe eerste schijf beslaat, aansluitend bij het eenmalige prijsplafond voor kleinverbruikers, 0–2.900 kWh (thans 0–10.000 kWh). De nieuwe tweede schijf zal derhalve van 2.900 tot 10.000 kWh lopen. De overige schijflengtes blijven gelijk. Kleinverbruikers mkb zullen ook profiteren van deze maatregel.
  • Er is een amendement aangenomen van Van Dijk c.s., dat de  tariefsverhoging van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken per 1 januari 2023 schrapt. Het amendement regelt voorts dat het tarief van die verbruiksbelasting per 1 januari 2024 wordt verhoogd van € 8,83 naar € 26,13. Het laagste tarief van de bieraccijns is gelijkgesteld aan het tarief van de verbruiksbelasting. Dat betekent dat in het geval van een verhoging van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken het laagste tarief van de bieraccijns met eenzelfde bedrag wordt verhoogd. Op die manier komt de verhoging van het laagste tarief van de bieraccijns per 1 januari 2023 komt te vervallen. Daarnaast regelt het amendement dat het minimumbedrag aan accijns voor bier per 1 januari 2024 wordt verhoogd met eenzelfde bedrag als de verhoging van de verbruiksbelasting per 1 januari 2024 tot € 26,13.