Nieuws

De Miljoenennota 2017 voor ondernemers

Op de derde dinsdag van september, dit jaar op 20  september,  heeft Kabinet Rutte-Asscher haar vierde Miljoenennota en Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aangeboden. Duidelijk is dat de Miljoenennota en Rijksbegroting het staartje van dit kabinet zijn. Weinig ambitie, geen systeemveranderingen, maar wel enkele plannen die het goed doen in de verkiezingscampagnes. De hervormingen die Nederland nodig heeft worden niet geboden, maar hopelijk kunnen we deze de komende maanden voorbereiden, opdat het volgende kabinet voortvarend aan de slag kan. Hieronder geven we de meest interessante punten.

Interessante punten zijn:

De eerste vennootschapsbelastingschijf is verlengd, helaas niet al in 2017, maar vanaf 2018 wordt de schijf waarover 20% vpb betaald wordt verruimd. In 2018 en 2019 geldt het 20% tarief over max. €250.000, in 2020 over max €300.000 en vanaf 2121 over max. €350.000.

De algemene heffingskorting wordt iets verhoogd, in 2017 is deze maximaal €2.254.

Het kabinet heeft het budget voor de WBSO verhoogd van 1.143 miljoen naar 1.205 miljoen euro. Het budget voor de Aftrek speur- en ontwikkelingswerk is gelijk gebleven. Het ministerie van Economische Zaken gebruikt dit geld om de financiële lasten van research en development-projecten te verlagen.

Het kabinet maakt 29 miljoen vrij voor de maatregel verlaagd gebruikelijk loon voor dga’s van startups. Dga’s van startende innovatieve bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de toepassing van de S&O-afdrachtsvermindering als starter worden aangemerkt voor de toepassing van de gebruikelijk-loonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon.

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen vanaf 1 januari 2017 geen pensioen meer opbouwen via hun BV. Pensioen in eigen beheer kan niet meer plaatsvinden. Dga’s met een bestaande pensioenregeling in hun BV krijgen drie mogelijkheden: afkopen met belastingkorting; omzetten in een spaarregeling; of de pensioenregeling in de BV laten zitten waarbij niets nieuws meer wordt opgebouwd.

Bedrijven die initiatieven ontplooien om maatschappelijke thema’s zien zich vaker geconfronteerd met het mededingingsrecht. Het kabinet geeft aan in 2017 een wetsvoorstel in te dienen waarmee meer ruimte wordt geboden voor afspraken die duurzaamheid verbeteren. We zijn erg benieuwd naar de inhoud van het voorstel.

Diverse problemen werden ervaren rond de toepassing van de aanbestedingsregels. Economische Zaken is in 2016 met een traject beter aanbesteden gestart en zegt in 2017 te beginnen met de uitvoering van het traject in de praktijk. Aandacht voor lokale situaties en wensen is mogelijk. Mocht u problemen hebben met aanbestedingsregels, laat het ons dan weten.

Om private investeerders te stimuleren in startups het midden-en klein bedrijf te investeren, komt er een co-investeringsregeling. Jaarlijks zal de overheid hiervoor €23 miljoen aan het Toekomstfonds toevoegen.

Het is niet allemaal goed nieuws ten aanzien van financieringen. De premie voor het gebruik van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) wordt vanaf 1 januari 2017 verhoogd van gemiddeld 3,6% naar gemiddeld 4,8%. Hiermee wil het kabinet 4 miljoen euro ophalen, om de BMKB-regeling steeds meer kostendekkend te maken.