AgendaOpenbare bijeenkomsten

De Toekomst van Nederland – Rotterdam

Rotterdam, vrijdag 16 mei 16.00 uur

Ondernemer en ambassadeur Henrie van Beusekom neemt plaats in het debatpanel op het door SMO georganiseerde evenement ‘De Toekomst van Nederland‘. Voor het evenement is het zeer van belang om de gouden driehoek van onderwijs, overheid en ondernemers samen te brengen.

Aanmelden
Schrijf je in voor dit evenement via deze link

Programma
15:30 Inloop
16:00 Fundamenten
Welkomstwoord Hendrik Halbe, directeur SMO
Sprekers | Hans Strikwerda, hoogleraar Organization and Change, UVA
| Arnoud Boot, raadslid WRR & kroonlid van de SER
16:30 Strijden voor de toekomst
In debat over het ideale verdienmodel
Met o.a. Arnoud Boot, raadslid WRR & kroonlid van de SER
Henrie van Beusekom, ONL voor Ondernemers
Eric Claassen, hoogleraar Knowledge Valorization in the Life Sciences, Erasmus MC
Koen Frenken, hoogleraar Innovation Studies, UU
Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter
Michiel Hietkamp, voorzitter CNV Jongeren
17:30 Informele Borrel