Nieuws

Deals – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Column Hans Biesheuvel
Telegraaf, 25 augustus 2016

Deals
Deze week trappen D66 en 50Plus de verkiezingscampagne af met de publicatie van hun concept programma’s. De arbeidsmarkt en het pensioenstelsel staan centraal. Ik ga er van uit dat deze thema’s bij alle partijen speerpunten worden in de verkiezingen, net als het belastingstelsel, de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het verduurzamen van de economie.

De afgelopen kabinetsperiode zijn mij twee zaken echt opgevallen. Eén, het is lastig voor een politieke partij om over de eigen schaduw te springen als een onderwerp niet vastligt in een regeerakkoord. Twee, de waan van de dag regeert en het grotere belang van Nederland verdwijnt snel naar de achtergrond.

Ik zie graag dat partijen de komende tijd gezamenlijk werken aan een sterk en weerbaar Nederland. Kijk goede ideeën van elkaar af en neem ze over. Er moeten bij de kabinetsformatie namelijk breed gedragen, fundamentele keuzes gemaakt worden.

Het bewaken en versterken van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie is essentieel. Dit betekent investeren in onderwijs, (digitale-) infrastructuur, een toekomstgericht energiebeleid en meer ruimte voor ondernemerschap. Ondernemers popelen om samen met de overheid te investeren in technologie. De arbeidsmarkt moet future-proof worden. Het moment is nu. Tijd voor brede politieke deals.

2016 08 28_Telegraaf_Column_Hans Biesheuvel_Deals