Nieuws

Let op: soms is deelname aan pensioenfonds verplicht

Bedrijven die met een nieuwe activiteit starten of bijvoorbeeld een bedrijfsonderdeel verkopen, moeten opletten of dit gevolgen heeft op pensioengebied. Nederland kent verschillende verplichte en niet-verplichte pensioenfondsen. Voor bepaalde sectoren en branches geldt een verplichting voor de aansluiting bij een specifiek pensioenfonds. 

De werkzaamheden die binnen de onderneming worden uitgevoerd zijn hierbij leidend. Ook kan het zo zijn dat door veranderingen binnen het bedrijf het juist niet meer nodig is om je aan te sluiten bij een pensioenfonds. Op dit moment zijn er vijftig verplichtstellingen met gedetailleerde omschrijvingen welke bedrijven hieronder vallen.

Wanneer moet je oppassen?

  • Op het moment dat je een nieuwe activiteit gaat starten, hoe klein deze activiteit ook is.
  • Als een bepaalde afdeling of onderdeel hard groeit of hard krimpt.
  • Bij verkoop of overname van een bedrijfsonderdeel.
  • Bij uitbesteding van bepaalde werkzaamheden.
  • Het verkrijgen van een nieuwe ‘branchevreemde’ opdracht.

Wanneer bedrijven ten onrechte niet zijn aangesloten bij een pensioenfonds, kan dit alsnog ge-eist worden. Dan moet de premie met terugwerkende kracht worden betaald. Het is raadzaam om de bedrijfsactiviteiten regelmatig onder de loep te laten nemen door een specialist. &Gommer Pensions Group heeft een QuickScan BPF-check en een FullScan BPF-check ontwikkeld waarbij pensioenconsultants de werkingssfeer gaan toetsen.

Kijk ook hier voor meer informatie.