Nieuws

DGA’s krijgen ook salaris, maar vallen buiten de NOW-regeling

Door de huidige coronacrisis zitten veel ondernemers in grote onzekerheid. Het voortbestaan van hun onderneming staat door een forse omzetdaling onder druk. Hoe betaal ik de rekeningen? Kan ik mijn medewerkers behouden? Hoe compenseer ik de verliezen? Het zijn vragen die de ondernemer ’s nachts wakker houden.

Aan het hoofd van een onderneming staat vaak de zogenaamde directeur grootaandeelhouder, oftewel de DGA. Een vrij chique term, maar dat betekent niet dat een DGA automatisch de baas is van een miljoenenbedrijf. Het is enkel een fiscale term die gebruikt wordt door de overheid. De meeste DGA’s zijn mkb-ondernemers die iedere dag samen met een aantal medewerkers hun bedrijf runnen.

Vanuit het noodpakket voor bedrijven kunnen ondernemers van verschillende regelingen gebruik maken. Een goede zaak, maar toch gebeurt er iets eigenaardigs. Als DGA moet je jezelf verplicht salaris uitkeren van de overheid, het zogeheten gebruikelijke loon. Dit is om te voorkomen dat ondernemers via winstuitkering met een lager belastingtarief zichzelf voorzien van inkomsten. Een DGA heeft dus gewoon salaris uit zijn bedrijf. Nu is echter wel het geval dat hij voor dit salaris geen aanspraak mag maken op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling voorziet erin dat bedrijven tot 90% tegemoetkoming kunnen krijgen van de overheid voor de gehele loonsom. Voor ondernemers voelt het als een dubbele boodschap: zij moeten wel salaris uitkeren aan zichzelf, maar mogen hiervoor geen aanspraak maken op de NOW.

Een DGA kan volgens het pakket wel aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling geeft een aanvulling tot het sociale minimum om te voorzien in het levensonderhoud. Een werknemer wordt dus normaal doorbetaald, een DGA niet.

Ondernemers hebben momenteel met grote onzekerheden te maken. DGA’s staan bijvoorbeeld wel vaak persoonlijk garant voor bedrijfsleningen. De risico’s zijn dus erg groot. ONL is bang voor een inkomensval bij deze ondernemers. Persoonlijke onzekerheden en spanningen kunnen er toe leiden dat ondernemers stoppen met ondernemen. Het is in het gezamenlijk belang om zo veel mogelijk bedrijven overeind te houden en hiermee banen voor werknemers te behouden. Als bedrijven namelijk failliet gaan, zullen ook de werknemers op straat staan. Wanneer we dit willen voorkomen, moet er ook aandacht zijn voor de persoonlijke positie van de DGA.