Nieuws

Discussie verruiming vaderschapsverlof

Op 23 januari 2017 organiseerden Rutgers en De Balie een avond met het thema “Nooit meer papadag”. Vaders, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en politici spraken op deze avond over de verruiming van het vaderschapsverlof. Beleidsmedewerker Djoeke Altena was namens ONL voor Ondernemers aanwezig. Uit de poll van ONL bleek dat 82% van de ondervraagde ondernemers negatief denkt over verregaande uitbreiding van het vaderschapsverlof. Djoeke Altena heeft de betrokkenen erop gewezen dat het eenzijdig verruimen van het vaderschapsverlof het werkgeverschap nog onaantrekkelijker maakt.

De werkgeverslasten zijn in Nederland momenteel al veel te hoog, onder andere door de Wet Werk en Zekerheid en de verplichting om loon door te betalen bij ziekte. Als er al gesproken wordt van een verruiming buiten de momenteel in de planning zittende 5 dagen dan moet dit onderdeel zijn van een grote herziening op de arbeidsmarkt.

Klik hier voor de resultaten van de poll.