AgendaOpenbare bijeenkomsten

Donderdag 4 december: Debat Overheid – Bedrijfsleven bij Ministerie van Economische Zaken

Namens het ministerie van Economische Zaken mogen we 10 ondernemers uitnodigen om in gesprek te gaan over het onderwerp Risicoverdeling overheid – bedrijfsleven. Het debat vindt plaats op donderdagavond 4 december in Den Haag. Wil jij direct invloed en je stem laten horen? Mail ons dan je gegevens, dan sturen we je meer informatie en reserveren we een plek voor je. De mail kan gestuurd worden naar dit mailadres.


Meer informatie vanuit het ministerie van Economische Zaken
Zoals je waarschijnlijk weet, wordt onze vertrouwde klassieke (maar dure) verzorgingsstaat in rap tempo omgetoverd tot een ware participatiesamenleving. Waarin burgers en overheid elkaar versterken (ieder vanuit eigen rol). Daarin past een kleiner wordende overheid die zich terugtrekt op haar kerntaken. Dat betekent dat er meer zelfredzaamheid verwacht wordt van ondernemers ten aanzien van sociale risico’s terwijl werknemers mogelijk wel dezelfde rechten behouden (zoals voor ouderdom, ziekte en werkloosheid). Onze vraag is hoe deze verandering door u wordt ervaren en om mee te denken hoe we dit beter zouden kunnen organiseren. We nodigen u graag uit om met u hierover ideeën te wisselen.Het ministerie van Economische Zaken nodigt u van harte uit deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Duur en kosten
De enige investering is uw tijd, de dialoog duurt 2 uur. Er zijn verder geen kosten verbonden aan deelname aan een dialoog.