Nieuws

Steeds grotere druk op Koolmees om plannen loondoorbetaling te herzien

Steeds grotere druk op koolmees om plannen loondoorbetaling te herzien

Maandag 12 maart 2018, Financieel Dagblad

Het kabinetsplan voor een kortere loonbetaling bij ziekte moet flink op de schop, zo luidt zo langzamerhand de consensus onder experts en polderpartijen. Het was bedoeld om kleine werkgevers vanaf 2020 te ontzien in hun verstikkende zorgplicht jegens zieke werknemers, maar dreigt diezelfde ondernemers alleen maar op meer kosten te jagen, waarschuwen experts al enige tijd.

De zorgen richten zich vooral op de hoofdrol die uitkeringsinstantie UWV toebedeeld zou krijgen. Werkgevers met minder dan 25 werknemers zouden hun zieke personeel straks nog maar één jaar hoeven door te betalen in plaats van twee; daarna neemt de publieke instelling de betaling over. Maar de bureaucratie rond dat tweede ziektejaar blijkt zo zwaar dat werkgevers alleen maar meer premie zouden moeten betalen. Bovendien verdwijnt hun prikkel om werknemers gezond te houden met als gevolg: hoger verzuim.

De oplossing die ondernemer vertegenwoordigingen nu aandraagt is om de private verzekeraars een veel zwaardere rol te geven: zij moeten na drie maanden de kleine werkgevers al kunnen ontlasten door hun zware re-integratieplicht over te nemen, in ruil voor een extra verzekeringspremie. Het Verbond van Verzekeraars pleitte daar in november al voor in het FD.

Hans Biesheuvel omarmt een grotere rol van private verzekeraars, zo lang er maar voldoende concurrentie blijft om de polissen betaalbaar te houden. ‘Alles is beter dan wat we nu hebben. In de rol van het UWV had ik geen vertrouwen.’ Biesheuvel wil echter ook dat het kabinet nog verder gaat, door kleine werkgevers toe te staan om zieke werknemers al veel eerder te ontslaan als blijkt dat zij niet kunnen terugkeren naar hun oude werkvloer.

Dat voorstel is echter onbespreekbaar is voor de vakbonden. Over de loondoorbetaling zegt FNV desgevraagd dat dit een ‘werkgeversprobleem’ is, al heeft de bond wel begrip voor de soms lastige positie van kleinere ondernemers.

Klik heir om het volledige artikel te lezen op de website van het Financieel Dagblad.