Ondernemerspanel

Druk op persoonlijke situatie ondernemers neemt toe

Helaas duurt de coronacrisis alweer maanden voort. Dit heeft niet alleen veel invloed op de gehele onderneming, maar ook op de persoonlijke situatie van ondernemers. ONL onderzocht afgelopen week hoe het met ondernemers is gesteld in deze situatie en hoe zij hiermee omgaan. Uit het onderzoek blijkt dat veel ondernemers het gevoel hebben dat zij het persoonlijk (soms) niet meer kunnen volhouden. Ook worstelen zij met het bespreekbaar maken van hun situatie en het zoeken naar een oplossing. ONL roept het kabinet op om meer aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie van ondernemers.

ONL peilt wekelijks via de ONL-app waar ondernemers behoefte aan hebben en waar zij tegenaan lopen. Deze week betrof het onderwerp de persoonlijke gesteldheid van ondernemend Nederland. Het onderzoek was voor WNL aanleiding om aandacht aan dit onderwerp te besteden in hun programma ‘Goedemorgen Nederland’. Het fragment is hier terug te vinden.

Uit de peiling blijkt dat 5% van de ondernemers het niet meer persoonlijk kan volhouden en maar liefst 36% van de ondernemers geeft aan dat ook zij soms dit gevoel hebben. Ondernemers geven aan dat redenen om het toch vol te houden zijn: hun gezin, werknemers van de onderneming en zichzelf. ONL vindt dat er te weinig aandacht vanuit het kabinet is voor de persoonlijke situatie van ondernemers. Naast dat de coronacrisis veel schade aanbrengt aan de onderneming, zorgt dit ook voor veel stress en emotionele onzekerheid bij ondernemers.

Daarnaast geeft bijna de helft van alle ondernemers aan dat de situatie waar zij zich nu in bevinden ook invloed heeft op hun privésituatie. Zo geeft 16% van de ondernemers aan dat zij zakelijk en privé op het moment niet meer kunnen scheiden en geeft 24% aan dat hun zakelijke druk invloed heeft op hun privésituatie. Er bereiken ONL dan ook veel berichten van ondernemers die het moeilijk vinden om de situatie van hun onderneming thuis bespreekbaar te maken en de levensstijl van hun gezin aan te passen.

21% van de ondernemers heeft behoefte aan hulp van de overheid in deze crisis, in de vorm van een voucher voor advies of begeleiding in hun persoonlijke situatie. Tegelijk geeft 32% aan dat de overheid zich afzijdig moet houden op dit terrein. ONL pleit ook in haar ONL ondernemersmanifest voor een luisterend oor voor ondernemers. Dit kan in de vorm van speciale corona-coaches of een vrijblijvende voucher voor begeleiding of advies in deze crisis.