NieuwsPersberichtenPoll

Eerste peiling onder deelnemers ONL voor Ondernemers over Herfstakkoord

Persbericht ONL voor Ondernemers

Den Haag, 17 oktober 2013

Eerste peiling onder deelnemers ONL voor Ondernemers over Herfstakkoord

ONL heeft deze week onder duizenden van haar deelnemers gevraagd naar hun mening over het Herfstakkoord. Ondernemers zijn blij dat de zelfstandigenaftrek gehandhaafd is en dat de WW versneld beperkt wordt. Verder gaven zij aan dat flexibiliteit op de arbeidsmarkt noodzakelijk is om de juiste arbeidskrachten te vinden. 74% van de deelnemers vindt het dan ook geen goede ontwikkeling om flexibele contracten te beperken. Daarbij werd versoepeling van het ontslagrecht zeer vaak genoemd als essentiële voorwaarde om te kunnen morrelen aan flex-contracten.

Hans Biesheuvel legt uit: “Dynamiek in de arbeidsmarkt is cruciaal zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde. Goede werknemers worden nu na drie termijnen met een beperkt contract niet vast in dienst genomen omdat het te risicovol is. Dit ligt niet aan de flexibele contracten, dit ligt aan de starheid van het ontslagrecht. Aan de andere kant van de markt worden ouderen gedwongen om de WW te gebruiken als prepensioen. Werkgevers willen ze best aannemen maar zien hiervan af vanwege de risico’s.”

De deelnemers hekelden daarnaast de bureaucratie en het trage overheidshandelen in relatie tot de  WW. De individuele reacties op de poll lieten zien dat ondernemers een sturende rol zien voor de overheid in het begeleiden van werklozen. Belastinggeld moet echter vervolgens wel gericht en effectief worden uitgegeven. Slechts 50% van de ONL deelnemers verwacht dat de stimuleringsmiddelen van de overheid om de aansluiting van school en praktijk te bevorderen een positief effect zal hebben. Daar staat tegenover dat eveneens 50% van de deelnemers heeft aangegeven ruimte te hebben voor leer-werk trajecten. Daarnaast gaven de deelnemers aan de verlaging van de dividendbelasting te zien als positieve maatregel.