Nieuws

Expertsessie oneerlijke concurrentie – ONL in gesprek met ondernemers en verenigingen

Op 10 oktober jl. heeft een expertsessie over oneerlijke concurrentie plaatsgevonden. Hierbij was een grote groep ondernemers aanwezig evenals PPP Nederland en Vereniging Importeurs Verre Oosten, partners van ONL.

Het doel van deze expertsessie was om met ondernemers in gesprek te gaan over oneerlijke concurrentie. Daarbij werd het probleem vastgesteld, werd besproken waar het precies “mis is gegaan” en passeerden een aantal mogelijke oplossingen de revue.

Om ervoor te zorgen dat het gat tussen de de visie op de problematiek tussen de politiek en de mkb-ondernemer gedicht wordt op het gebied van oneerlijke concurrentie is het belangrijk om een geluid vanuit de praktijk te laten horen.

De wet- en regelgeving op zowel EU- als Nederlands niveau is er, de handhaving hiervan verschilt echter in grote mate per lidstaat, er is dus geen sprake van conformiteit.

De deelnemers waren erg enthousiast over de expertsessie, hun stem werd eerder niet gehoord. ONL legt graag een verbinding tussen de politiek en de praktijk. Zo kan toegewerkt worden naar een gelijk speelveld voor iedereen. ONL keert zich daarmee niet af van grote digitale platformen, maar iedereen dient zich wel aan dezelfde regels te houden. Zo kan de naleving van regels op het gebied van milieu, maar ook mensenrechten en kinderarbeid bevorderd worden.

Wilt u uw visie op het vraagstuk oneerlijke concurrentie kenbaar maken? Vul dan onze poll in.